MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

5.3.09 / dotaz č. 12991
Dobrý den,

v letošním roce dokončím stavbu rodinného domu ( do 120 m2 obytné plochy). Je nutný enegetický průkaz domu a kde můžu o něj požádat.
Vážený pane,
Povinnost zpracovat Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) nastala od 1. ledna
2009 pro nové budovy které mají podlahovou plochu alespoň 50 m2. Tato povinost vyplývá
ze zákona č. 406/2000 Sb. - o hospodaření energií
(http://www.tzb-info.cz/t.py?t=15&i=3).
Seznam osob (energetických expertů), které mohou vypracovat PENB, je možné nalézt na
internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky
(https://www.mpo.cz/cz/energetika-a-suroviny/uspory-energie/seznam-energetickych-expert
u/seznam.html).
PENB se zpracovává podle projektové dokumentace stavby.

S pozdravem F.Macholda a K.Murtinger

Zkontrolováno:
*Ba250509*
Odpovídá:  Mgr., MBA František Macholda - tisk