MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

20.2.09 / dotaz č. 12999
V rámci přípravy projektu FV elektrárny o výkonu asi 650 kWp byl proveden v souvislosti s žádostí o úvěr energetický audit, který konstatoval, že naklápěním panelů stolu v rozsahu 35 až 60° se zvýší výkon elektrárny cca o 8 % oproti pevně nastavenému úhlu 35° vzhledem k vodorovné rovině (úhel sklonu). S tím souvisí samozřejmě vyšší pořizovací náklady. Prosím o podání zprávy, zda je možné při tomto řešení zvýšení výkonu o 8% předpokládat.

Děkuji za podání zprávy


Vážený pane,

změnou sklonu panelů můžete skutečně změnit výnos fotovoltaické elektrárny.

Smyslem změny polohy panelů je to, aby úhel dopadu slunečních paprsků byl co nejméně ostrý. Dvouosé natáčecí systémy proto udržují panely tak, ayb na ně Slunce svítilo stále kolmo.
Úhel dopadu se výrazně mění během dne (jak se Slunce na obloze pohybuje od východu k západu, je to v létě více než 180°), méně výrazně během roku (se Slunce na obloze stoupá od horizontu k vrcholu k poledne a pak zase klesá, v létě je to až 64°). Proto, pokud chceme panely natáčet jen v jedné osy, je efektivnější naklápět panely od východu k západu, jako například dělá systém Traxle:
http://www.solar-solar.com/Attachments/PICT6.jpg
Výnos je v tomto případě vyšší asi o 30 % vyšší oproti panelům s pevným sklonem 35° a orientací na jih.

Pokud uvažujete o systému, který by průběžně měnil sklon od vodorovné roviny, lze očekávat zvýšení asi 5% (oproti panelům s pevným sklonem 35°).

Kdybyste chtěl např. ručně nastavovat sklon panelů vždy pro každý měsíc (tím odpadnou pohony), lze očekávat přínos asi o 3% vyšší.
Optimální sklon pro jednotlivé měsíce je v tabulce níže (pro Opavu, pro jižněji položená místa se bude mírně lišit).

Energetický výnos ovšem závisí i na dalších podmínkách, je tedy lepší spočíst to pro danou lokalitu a uvažovanou technologii.

Karel Srdečný, Jan Truxa, EkoWATT

optimální sklon panalů na pevné konstrukci:
leden 65 stupňů
únor 58 stupňů
březen 45 stupňů
duben 31 stupňů
květen 20 stupňů
červen 13 stupňů
červenec 17 stupňů
srpen 27 stupňů
září 41 stupňů
říjen 56 stupňů
listopad 61 stupňů
prosinec 65 stupňů
celoročně 35 stupňů

Zkontrolováno:
*Ba250509*
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - tisk