MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

HLEDÁME NOVÁ EKIS PO CELÉ ČR

Program EFEKT 2020 nabízí mj. dotaci na provoz energetických konzultačních a informačních středisek, tzv. EKIS. Uvítáme nová EKIS zejména v Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém kraji.
uzávěrka podání žádosti o dotaci na rok 2021 je 30.9.2020

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

10.3.09 / dotaz č. 13015
Dobrý den, rád bych se informoval na současné možnosti v oblasti kogenerace při využití tuhých paliv - dřeva. Zaslechl jsem o experimentech na principu motoru s vnějším spalováním. (jsem laik)

Požadovaný tepelný výkon: 100KW
Vážený pane ,
naše poradenské středisko se specializuje na technické systémy pro výrobu elektrické energie z biomasy. Sledujeme nové vývojové trendy i stávající technologie. Přesto jsem si s odpovědí na Vaši otázku dával trochu více na čas. Důvodem byla Vámi požadovaná výkonová hranice 100 kW. Odpověď by mohla být stručná – na zadaný výkonový požadavek se nám nepodařilo najít žádné použitelné technické zařízení. Celá problematika je ale o trochu složitější.
K motorům s vnějším spalováním řadíme Stirlingův motor, parní stroj a nově také horkovzdušnou turbínu, ke které patrně směřuje Váš dotaz.
Prvně jmenovaný Stirlingův motor je použitelný ve výkonové oblasti jednotek – desítek kW. Výrobců a firem, které usilují o zahájení výroby, je hodně. Zatím prvním komerčně dostupným agregát je výrobek rakouské firmy SUNMACHINE, jehož technickou specifikaci Vám zasílám na uvedený email – výkonově se však jedná o malé zařízení do 10kW tepelných. Na druhém konci polokoule je snad možné sehnat agregáty o výkonu několik desítek kW, jedná se však stále pouze o pilotní projekty.
Druhým jmenovaným je parní stroj. Na první pohled by se mohlo zdát, že vlivem své nízké energetické účinnosti již dávno patří na smetiště dějin. Opak je pravdou. U nás i ve světě existuje několik firem, které pracují na jeho renesanci. K jeho pohonu však potřebujete parní kotel s rozvody páry, což je velkým handicapem. Pístový parní stroj, stejně jako točivá redukce páry, nalézá uplatnění zejména v průmyslových parních rozvodech, kde je nutné páru redukovat na nižší tlak. V případě, že se podaří pro malý parní stroj navrhnout i malý a jednoduchý parní kotel, může být tato sestava perspektivním energetickým zdrojem. Výkonově ale půjde spíše o stovky kW tepelných. V ČR se touto problematikou zabývá firma POLYCOMP.
Posledně jmenovaným agregátem reprezentujícím motory s vnějším spalováním je horkovzdušná turbína složená z topeniště a vysokootáčkové horkovzdušné turbíny. Britská firma TALBOTTS, která se tímto vývojem zabývá, již prodala několik agregátů a v ČR má dokonce i své obchodní zastoupení. Výkonově se však jedná o 100 kW el. a 200 kW tepelných. Cena v přepočtu dělá nějakých cca 15 000 000 Kč. V ČR se podobným projektem: Zplyňování biomasy a tříděného tuhého odpadu s výrobou elektrické energie pomocí turbosoustrojí (Výzkumný projekt z MPO FI –IM5/159), zabývá firma ATEKO, a.s. která na tomto projektu spolupracuje s řadou vysokých škol. Podle příspěvku prezentovaného na konferenci Energetika a biomasa v únoru tohoto roku na ČVUT jsou zpracované výkonové bilance a do konce tohoto roku poběží funkční prototyp celého zařízení postavený na tuzemských komponentech, z čehož je možné usuzovat, že prodejní ceny budou nižší než u britského výrobku. Vše ale ukáže čas a nezbytné provotní zkoušky.

Další samostatnou kapitolu v oblasti společné výroby elektrické energie a tepla, i když se již nejedná o motory s vnějším spalováním, představuje znovuobjevený dřevní plyn, který se ve výkonové oblasti komunální a průmyslové energetiky postupně stává stejně důležitým prvkem naší elektrizační soustavy, jakým je bioplyn. Všechny posledně jmenované systémy a mnoho dalších najdete v práci: Technické systémy pro výrobu elektrické energie z Biomasy - Elektřina s vůní dřeva, která možná až příliš poetickou, ale populární a přístupnou formou širšímu okruhu čtenářů popisuje veškeré systémy pro výrobu elektřiny z biomasy. Popisované systémy jsou řazeny vzestupně dle energetické účinnosti.

Vítězně z celé práce vychází decenztralizované energetické zplyňování s výrobou elektrické energie a tepla, kterému je věnován samostatný oddíl. Uvedená práce: Technické systémy pro výrobu elektrické energie z Biomasy - Elektřina s vůní dřeva (ke stažení) https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/publikace/2188, obsahuje kapitoly s podrobnějším popisem technického principu energetického zplyňování a samostatný oddíl Dřevní plyn v rukou vědeckovýzkumných institucí, čímž o tomto novém formujícím se segmentu „malé“ komunální energetiky podává podstatně ucelenější přehled. Celý sektor obnovitelných zdrojů energie a zejména segment orientovaný na výrobu elektrické energie z biomasy je však natolik dynamicky se rozvíjejícím odvětvím, že již několik dní po dokončení práce jsem některé dílčí závěry považoval za zastaralé. V rámci svých možností provozovatele Energetického konzultačního a poradenského střediska EKIS se specializací na technické systémy pro výrobu elektrické energie z biomasy se pochopitelně věnuji vyhledávání dalších podkladů z tohoto oboru a jsem Vám plně k dispozici.
Za EKIS Bučovice

Mgr. Radovan Šejvl

Zkontrolováno:
*Ba260509*
Odpovídá:  Mgr. Radovan Šejvl* - tisk