MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU EFEKT III

Právě byl vyhlášen nový program EFEKT III na období 2022-2027.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

9.9.21 / dotaz č. 130330
Dobrý den,
koupili jsme nedávno areál (+ -3000m2), který jsme nyní rozdělili na několik částí, které budeme pronajímat. Jedná se o nebytové prostory sloužící k podnikání. Areál má vlastní kotelnu, tedy dostanu jen vyúčtování za vodné a přívod plynu. Přemýšlím, jak vyřešit vyúčtování energií. Elektřina je jasná, studená voda také, jelikož na to budou měřiče. Jak ale vypočítat teplou vodu a samotné teplo? Zatím nemáme instalované žádné měřiče a nevím, zda je i zákonně v pořádku vyúčtovat jen dle m2, či zda je nutní rozdělovat základní s potřební složku.

Děkuji
Vážený pane, děkuji za váš dotaz.
Pokud kotelnu v areálu provozujete vy jako majitel areálu, nepotřebujete licenci pro podnikání v energetice a nevztahuje se na vás zákon č 458/2000 Sb (energetický zákon). Viz stanovisko ERÚ:
https://www.eru.cz/documents/10540/462906/lic_ss_sprava.pdf/8d81de05-660c-4b96-9c5c-e13747c788bf

V tomto případě není dodávka tepla ani jeho vyúčtování státem nijak regulováno. Prostě si se svými nájemci sjednáte smlouvou, jak se budou náklady na teplo hradit.
Pokud je to technicky možné, doporučujeme instalovat podružné kalorimetry, je to pro nájemce srozumitelné. Do nákladů na teplo pak můžete zahrnout nejen plyn a elektřinu spotřebovanou v kotelně, ale i náklady na obsluhu, servis, opravy atd.

Náklady můžete samozřejmě rozúčtovat i postupem podle vyhlášky č. 269/2015 Sb. Tato vyhláška pro vás ale není závazná - platí pro bytové domy. My tento postup doporučujeme pouze v případě, že vaše budova má vytápění řešeno podobně jako bytový dům - tj. radiátory napojené na stoupačky. V takovém případě by bylo velmi nákladné instalovat podružné kalorimetry (v podstatě každý radiátor by musel mít vlastní měřidlo). Proto je na místě použít systém poměrného měření a část nákladů účtovat podle podlahové plochy. Výpočet dle vyhlášky si ale můžete upravit, stanovit nájemcům koeficienty podle polohy v budově apod.

Poslední možností je účtovat teplo pouze podle podlahové plochy, bez jakéhokoli měření. Pokud s tím budou nájemci souhlasit.

Totéž se týká i teplé vody - doporučujeme osadit podružné kalorimetry. Je ale možné sjednat i jiný způsob rozúčtování.

Výhoda kalorimetrů (na teplo i teplou vodu) je zejména v tom, že je můžete odečítat automaticky a dálkově, nájemcům můžete předložit srozumitelné vyúčtování a nájemci jsou motivováni k nižší spotřebě. Pokud máte i systém energetického managementu, lze údaje z kalorimetrů využít i k řízení dodávky a spotřeby tepla, k odhalování poruch a mimořádných stavů.

Přejeme bezproblémový provoz!
K. Srdečný, J. Truxa
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt tisk