MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.2.09 / dotaz č. 13094
Dobrý den.Chtěla bych se zeptat, jakou dokumentaci /podklady/ potřebuju k žádosti o udělení licence a zahájení provozu v podnikání v energetických odvětvích pro firmu /fyzickou osobu/? Děkuji za odpověď
Vážená paní,

seznam podkladů, formuláře žádostí a další informace najdete na webu Energetického regulačního úřadu (ERÚ), www.eru.cz

Držitelem licence může být fyzická osoba.
Právnická osoba (např. s.r.o.) musí ustanovit tzv. odpovědného zástupce. Žadatel (resp. odpovědný zástupce) musí splnit podmínky pro udělení licence:

a) dosažení věku 21 let,
b) úplná způsobilost k právním úkonům,
c) bezúhonnost,
d) odborná způsobilost

Žádá-li o udělení licence právnická osoba, musí podmínky podle odstavce 1 písm. a) až c) splňovat členové statutárního orgánu. Dále je podmínkou pro udělení licence právnické osobě ustanovení odpovědného zástupce. Ten musí rovněž splnit výše uvedené podmínky.

Odbornou způsobilostí pro udělení licence podle § 4 odst. 1 se rozumí ukončené vysokoškolské vzdělání technického směru a 3 roky praxe v oboru nebo úplné střední odborné vzdělání technického směru s maturitou a 6 roků praxe v oboru. U výroby elektřiny nebo tepelné energie do instalovaného výkonu 1 MW včetně a samostatného distribučního zařízení elektřiny nebo rozvodného zařízení tepelné energie s instalovaným výkonem do 1 MW včetně postačuje vyučení v oboru a 3 roky praxe v oboru nebo osvědčení o rekvalifikaci k provozování malých energetických zdrojů nebo obdobné osvědčení vydané v jiném státě. U výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů do instalovaného výkonu výrobny 20 kWe není povinnost prokazovat odbornou způsobilost. Odbornou způsobilostí pro udělení licence podle § 4 odst. 2 se rozumí ukončené vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe nebo úplné střední odborné vzdělání s maturitou a 6 roků praxe.

Pokud nemůžete jako fyzická osoba prokázat odbornou způsobilost, musíte ustanovit odpovědného zástupce obdobně jako právnická osoba. Odpovědný zástupce může tuto funkci vykonávat vždy jen pro jednoho držitele licence.


Doporučuji vám nastudovat si zákon č. 458/2000 Sb (o podnikání v energetice).


Přejime hodně úspěchů

Karel Srdečný
EkoWATT
www.ekowatt.cz

Zkontrolováno:
*Ba260509*
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný* - tisk