MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

5.3.09 / dotaz č. 13138
Dobrý den,
asi před rokem a půl jsme s manželem koupili přibližně 25 let starý rodinný dům a začali jsme jej opravovat a upravovat. Vyměnili jsme stará netěsnící okna za nová plastová - těsnící, zbourali jsme terasu, díky které nám zatékala do sklepa povrchová voda a vnitřek domu jsme upravili k obývání. Jsme si vědomi ještě mnoha investic, jako je například izolace kolem domu proti povrchové vodě, doplnění doposud chybějícího podbytí střechy a vůbec izolace celé půdy a mnoho dalších, ale mometálně řešíme akutnější problematiku a právě s ní se na vás obracím pro radu. Původní elektrický kotel (přímotop) vypovídá službu, a proto jsme před rozhodnutím jaký nový kotel pořídit. Kromě elektrického proudu je do kotelny zavedena i přípojka zemního plynu a navíc je tam ještě další, s drobnými mouchami funkční, kotel na tuhá paliva, který bychom chtěli zachovat pro případ poruchy, spálení papíru z domácnosti apod. Zároveň bychom s kotlem rádi vyřešili i ohřev teplé vody. Doposud využíváme elektrický bojler, jehož systém ohřevu vodu pouze v jasně omezených denních dobách nám nevyhovuje.
Problém tedy zní: elektřina nebo plyn??? kombinovaný kotel s průtokovým ohřívačem vody nebo kotel a nádrž na užitkovou vodu?
nebo kotel s akumulační nádrží na vodu v topení???(je možné tuto akumulační nádrž kombinovat s ohřevem užitkové vody???)
Věřím, že nám alespoň v něčem pomůžete udělat jasn
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz.
Pří rozhodování o způsobu budoucího vytápění domu je potřeba zvážit několik faktů. V první řadě je to potřeba tepla na vytápění domu (v kWh za rok), je tedy nutno znát tepelnou ztrátu objektu (v kW). Dům byl postaven před 25 lety, tedy podle starých tepelně technických norem a požadavků na tepelné izolace. Jeho tepelná ztráta bude jistě v porovnání se současnou novou výstavbou výrazně větší. Její hodnotu lze najít v dokumentaci stavby, pokud máte původní projekt k dispozici. Lze předpokládat, že v určité době přistoupíte k zateplení domu, neboť náklady na jeho vytápění porostou. Potřeba tepla na vytápění se pak může snížit až o 40%, možná více, samozřejmě podle toho, pro jak rozsáhlé úpravy se rozhodnete.
Dalším faktorem je typ otopné soustavy, tedy stávajícího rozvodu ÚT, předpokládám že se jedná o klasický teplovodní s radiátory. Vzhledem k tomu, že i ten je 25 let starý, nastane v krátké době rozhodování o jeho rekonstrukci. Nová soustava by měla být již dimenzována s ohledem na plánovanou tepelnou potřebu domu po zateplení. I zde lze dosáhnout v kombinaci s optimálně navrženou regulací značných úspor.
Dále bude hrát roli poměr mezi investicí do určitého zdroje tepla a dobou návratnosti ovlivněné cenou paliva. Dále možností získání dotace na určitý typ kotlů nebo ohřevu TUV. V neposlední řadě pak uživatelské požadavky, tedy komfort, bezobslužnost apod.
V tuto chvíli však potřebujete rozhodnout dle současného stavu, tedy dimenzovat zdroj tepla na aktuální potřebu. Vytápění elektrickou energií při současných cenách nedoporučuji. Při elektrickém přímotopném vytápění Vás bude stát jedna kWh cca 2,75 Kč. Při elektrickém akumulačním kolem 2,25 Kč. Přes 2 Kč vychází pro rodinné domky i cena propanu nebo topného oleje.
Vzhledem k tomu, že dům má plynovou přípojku, je jistě jednou z možných variant vytápění plynem. Zde lze orientačně stanovit konečnou cenu 1 kWh při vytápění klasickým kotlem na 1,90 Kč a v případě kondenzačního kotle 1,70 Kč. Výhodou plynu je uživatelský komfort, investice do pořízení kotle nemusí být tak velká, lze komfortně připravit potřebné množství teplé užitkové vody (TUV), na trhu je velký výběr výrobců, vytápění lze dobře regulovat. Průtokový ohřev TUV pro potřebu rodiny nedoporučuji z důvodu určitého omezení ve výkonu výměníku v kotli. Lépe je kombinovat kotel se samostatným zásobníkem TUV, který je ohříván z kotle. Od objemu 80 až 100 l zcela postačí pro potřebu rodiny, ohřev TUV lze i regulovat tak, aby se voda v době nepřítomnosti stále zbytečně nedohřívala. Kotel se zásobníkem a regulací lze pořídit orientačně od 50 tis. Kč. Otázkou je navýšení o vyvložkování komínu. Vzhledem k využití starého rozvodu bude patrně vyloučen kondenzační kotel z důvodu jiného teplotního spádu topné vody. V každém případě by bylo dobré dispozičně řešit kotelnu tak, aby zde byl prostor pro jiný zdroj například peletový kotel (vývoj cen plynu nejasný).
Vytápění peletami je v posledních letech na vzestupu. Při ceně pelety 4,0 Kč/kg vychází náklady na 1 kWh kolem 1,0 Kč. I zde je možno, pokud je v domě suchý prostor pro sklad pelet (cca 6 m2), proces přikládání řešit prakticky bez obsluhy. Pelety jsou z celoročního skladu šnekem dopravovány ke kotli, spalování je regulováno dle tepelné potřeby. Ceny peletových kotlů jsou od 80 tis. Kč, jistě ty kvalitnější jsou dražší. S peletovým skladem a automatizací přikládání lze očekávat investici kolem 120 tis. Kč. Ohřev TUV by pak byl vhodný z kombinovaného boileru (solární kolektory – kotel).
Možností kombinací je samozřejmě více. Například osazení centrální akumulační nádrže na vytápění, která může být ohřívána z kotle na pelety a ze solárního systému. Nádrž lze vybavit ohřevem TUV. Zde lze pak využít i dotací – viz. www.sfzp.cz.
S pozdravem,
Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č.Budějovice

Zkontrolováno:
*Ba260509*
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Vytápění
tisk