MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

2.3.09 / dotaz č. 13159
Dobrý den, měla bych na Vás trochu obsáhlejší dotaz.
1)Pokud uzavřeme s ČEZ smlouvu na dodávky např. v objemu 5kW
a)můžeme zvýšit objem v čase za stejných podmínek jako byla smlouva uzavřena?
b)nebo můžeme začít dodávat nejdřív menší množstvi např.(1kW), cena a podmínky zůstavají od okamžiku připojení a k navýšení může dojít časem nebo do kdy je to za cenu uzavřenou ve smlouvě?
2)V případě zeleného bonusu, jak řešíme předávací místo, pokud část energie spotřebujeme a část, kterou nespotřebujeme přeneseme do sítě?
3)Jaké jsou ceny energie pokud máme elektrický kotel, jestli je po celý den stejná nebo je v noci nižší?
Děkuji za odpověď.
Vážená paní , děkuji za vaše dotazy.
Ad 1/: Obsah a podrobnosti vaší smlouvy s ČEZ doporučuji řešit s ČEZ, nikoli v poradně. Co se týče množství vyrobené a prodané elektřiny, ta závisí na instalovaném výkonu, orientačně můžete počítat s produkcí 1000 kWh/kW instalovaného výkonu. Pokud v budoucnu zvětšíte vaši elektrárnu a tím zvýšíte produkci, musíte s ČEZ uzavřít novou smlouvu podle nových podmínek. Musíte požáddat i o změnu licence pro podnikání v energetice, kterou vám vydá ERÚ. Současné stanovisko Energetického regulačního úřadu je, že pokud dojde ke zvýšení výkonu, máte dvě možnosti: buď bude každá část měřena samostatně (ve vašem případě staré a nové fotovoltaické panely zvlášť) a v tom případě elektřinu vyrobenou v nové části elektrárny můžete prodat za ceny v roce uvedení do provozu, např. pro rok 2019 (tedy nikoli za ceny platné pro starší část), ovšem na tyto cenu máte nárok po dobu 20 let. Nebo budete měřit obě části společně, a v tom případě můžete prodávat veškerou elektřinu za nižší cenu (lze předpokládat, že v roce např. 2019 bude výkupní cena nižší než v roce 2009).

Ad 2/: Řeší se to tzv. čtyřkvadrantovým elektroměrem, který rozliší kdy jste elektřinu dodala a kdy spotřebovávala. Za dodanou el. dostanete cenu, jakou si sjednáte s odběratelem (nejspíš to bude ČEZ, ale může to být i někdo jiný), obvykle ve výši okolo 1,00 Kč/kWh. Za odebranou elektřinu zaplatíte ČEZ dle jejich ceníku a sazby (např. D25d). Dále byste měla mít instalovaný podružný elektroměr, který změří kolik elektřiny vyrobila vaše elektrárna celkem (bez ohledu na to, jestli pak elektřinu spotřebujete sama nebo ji prodáte) a podle tohoto podružného elektroměru vám pak ČEZ vyplatí zelené bonusy. Předávací místo je obvykle ve vaší stávající elektrorozvodné skříni, u elektroměru.

Ad 3/: ceník ČEZ zde:
http://www.cez.cz/cs/pece-a-podpora/dokumenty-ke-stazeni/ceniky-a-produktove-listy.html#obcane_a_domacnosti
pro elektrokotel budetet mít sazbu zřejmě D45d
V této sazbě je 20 hodin denně vysoký tarif a 4 hodiny denně nízký tarif. V jakou dobu platí který tarif vám sdělí ČEZ, třeba na zákaznické lince 840 840 840

Přeji slunný den
Karel Srdečný, EkoWATT

Zkontrolováno:
*Ba270509*