MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

6.3.09 / dotaz č. 13185
Uvažuji o výměně kotle na uhlí za kotel na dřevo a nevím, který zvolit a zda existuje nějaká forma dotace. Jsem majitelem rodinného domu 4+1 na vesnici. A dále uvažuji o výměně oken za izolační plastová okna. Děkuji za radu a nasměrování k informacím.
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz.

Na vytápění rodinných domů jsou vhodné ekologické kotle na dřevo, které pracují na principu pyrolitické destilace při spalování paliva. Veškeré spalitelné složky se zplyňují, čímž je zaručena vysoká účinnost kotle, která je až 85%. Při spalování dřeva se používají polena o délce do 50 cm a průměru do 15 cm. Podmínkou je, aby palivo bylo suché (do 20% vlhkosti), takže je důležité při plánování myslet i na dvouleté uložení palivového dříví. Kotle se napojují na teplovodní systém s nuceným oběhem (s čerpadlem), lze ale i na samotíž. Při provozu však musí být dodržována minimální teplota vratné vody 60°C, aby se zabránilo nízkoteplotní korozi. To se zajišťuje osazením čtyřcestného směšovače do systému ke kotli. Především se však se doporučuje, instalovat společně s kotlem jednu nebo více akumulačních nádrží. To umožní provozovat kotel na optimální výkon, zvyšuje účinnost kotle a komfort obsluhy. Při natopených nádržích se nemusí kotel po nějaký čas provozovat. Pro rodinné domy se tyto kotle vyrábějí ve výkonech 15 až 30 kW. Výkon kotle je potřeba volit především s ohledem na tepelnou ztrátu domu. Při malé tepelné ztrátě, například po zateplení, může být i výkon 15 kW značně předimenzovaný a pak je nádrž opravdu nutná. Především u kotlů s ocelovým výměníkem, které byly v tomto případě šatně provozovány pak docházelo k výraznému snížení životnosti kotle. K nejvíce používaným kotlům u nás patří Atmos, Verner, Dakon a řada dalších. V pyrolitických kotlích na dřevo nelze spalovat jiné palivo, než určuje výrobce.
Pokud jde o dotace, na tento typ kotlů na spalování biomasy existuje. V rámci Státního programu na podporu úspor energie jsou v současné době vyhlášeny dotace na využití obnovitelných zdrojů podle podmínek platných od 1.1.2009 do 31.3.2009. Lze o ní požádat prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Protože o tento typ dotace se žádá zpětně, tedy po provedení instalace, budou se Vás týkat spíše podmínky pro příští rok. V letošním roce činí dotace v programu 1.A.a na kotle na biomasu 50% uznatelných nákladů při maximální výší podpory 55 tis. Kč. Před instalací je vhodné se seznámit s podmínkami pro dotaci, které naleznete na webových stránkách www.sfzp.cz. Podrobné informace o vyhlášených programech najdete v sekci „národní programy – dokumenty ke stažení“. Dotace na výměnu oken se zatím neposkytují.
Při koupi oken je potřeba vyžadovat od výrobce především údaje o součiniteli prostupu tepla nejen zasklení U (W/m2.K), ale i rámu, nebo okna jako celku - nejlépe pod 1,2. Důležitá je stavební hloubka profilu (čím větší lepší, alespoň 82 cm), materiál a tepelná vodivost distančního rámečku a hloubka zapuštění skla do profilu křídla. Lepší je obrátit se na renomovanější výrobce, kteří nabízejí kvalitnější profily a provedení těsnění. Dále je důležité, aby okno umožňovalo několik poloh mikroventilace pro zajištění větrání, což je důležité hlavně u starších domů s rizikem výskytu plísní.
S pozdravem,
Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č.Budějovice

Zkontrolováno:
*Ba270509*