MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

6.3.09 / dotaz č. 13191
Dobrý den,

chtěl jsem Vás touto cestou požádat o radu ohledně zateplení fasády našeho rodinného domu. Domek byl dostaven v 1972 a je vyzděn v té době nových pálených tvárnic (myslím z Týna nad Vltavou) o tloušťce 30 cm a obezděn na plnou cihlu (prý se to tak dříve dělalo). Fasáda je z břízolitu a celková tloušťka obvodové zdi je
46 cm. Domek je situovaný na jižní stranu ve tvaru obdélníku. Strop mám zateplen již 15 let 20 cm izolační vaty a úspora je víc než výrazná. Letos plánuji výměnu oken a zateplení fasády. Jakou tloušťku izolační hmoty mi doporučíte použít na fasádu v mém případě? V rámci cenové únosnosti plánuji izolovat domek vatou v přízemí (mám obavy z dnes již ne úplně ideální izolace-lepenka politá asfaltem) a v prvním patře polystyrenem. Je to možné takto kombinovat? Bude postačovat tloušťka izolace 10 cm nebo mi doporučujete raději větší izolaci např. 15 cm a více? Je to poměrně velká investice na dlouhou dobu, proto bych ji rád provedl co nejlépe.
Předem děkuji za užitečné informace.

S pozdravem
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz.

Obvodové zdivo z tvárnic CD-Týn při tloušťce 30 cm a přizdívkou z plných cihel samozřejmě neodpovídá současným požadavkům normy ani ekonomickému způsobu vytápění. Je nutné jeho dodatečné zateplení dle požadavků ČSN a zároveň by volba systému tepelné izolace měla respektovat stav vlhkosti stávajících zdí.
Pokud jde o tepelné izolace - současná platná norma ČSN 73 0540-2 rozlišuje dvě hodnoty součinitele prostupu tepla U a to - požadovanou a doporučenou. Součinitel prostupu tepla U (jednotkou je W/m2.K) vyjadřuje tepelně izolační schopnost ohraničující konstrukce domu. Pro součinitel prostupu tepla U platí, že čím nižší jeho hodnota je, tím lepší tepelně izolační vlastnosti konstrukce má (na rozdíl od dříve užívané hodnoty R - tepelný odpor). Požadovaná minimální hodnota součinitele prostupu tepla U (W/m2.K) je pro obvodovou zeď 0,38 (W/m2.K). Hodnota doporučená je pro zdivo obvodové z cihel 0,25 (W/m2.K). Vzhledem k rostoucím cenám energií doporučujeme, aby jak u novostaveb ale i rekonstrukcí fasád RD byla naplněna hodnota doporučená, tedy alespoň 0,25 (W/m2.K).
Zdivo Vaší stěny z cihel CD-Týn má dle norem z doby výstavby domu součinitel prostupu tepla U bez omítek v rozmezí 1,3 až 1,4 (W/m2.K). Společně s vlivem přizdívky z cihel plných se hodnota součinitele U dostane při stávající celkové tloušťce 46 cm cca na 1,0 (W/m2.K). To je stále velmi málo. Pokud jde o tloušťku dodatečné izolace - pro splnění požadovaných hodnot dle současné platné normy nutno počítat s potřebným dodatečným zateplením tepelnou izolací v tl. alespoň 10 cm (nedoporučuji, z dlouhodobého výhledu je to málo) a pro bezpečné dosažení doporučené hodnoty dle ČSN pak 14 až 16 cm. Po zateplení bude celková tloušťka obvodové stěny přes 60 cm. Tomu tedy bude potřeba přizpůsobit osazení oken, které bude potřeba posunout k líci původního zdiva. Při osazení oken je doporučeno používat speciální těsnící pásky na vnitřní a vnější stranu spáry (Isocell, Illbruck), a správně provést zateplení špalet po obvodu.
Pokud jde o obavy z vlhkosti soklové části. Lepené systémy nejsou doporučovány u zdiva s vlhkostí vyšší než 7,5%, optimum je do 5 %. V případě pochyb doporučuji změření vlhkosti a salinity, což může provést technik dodavatele systému v rámci technické pomoci a nabídky. Pokud je zdivo zcela suché, není důvod bát se polystyrénu. Minerální izolant je ke staršímu zdivu z hlediska difúze šetrnější, odvede o něco více páry z interiéru a snad i vlhkosti ze zdiva, ale úplné řešení problému to znamenat nemusí. V zásadě není problém kombinovat v přízemí vatu a na horní části EPS. Dělá se to běžně například u panelových domů, kde se z polystyrénu přechází z požárních důvodů ve vyšších patrech na vláknitou izolaci. Zajímavou variantou u vlhkého zdiva je možnost použití děrovaného polystyrénu systému Baumit Open S, který je speciálně vyvinut pro použití na zavlhlé zdivo.
Důležité u dodatečného zateplení je správné řešení detailů, především u základu, nebo návaznost izolace fasády na zateplení půdy apod. Pokud budete používat vatu, bude vlastně i tak probíhat zateplení základu od hloubky cca 60 až 80 cm pod terénem do výšky cca 40 cm nad terén, nebo do úrovně vodoizolace z desek extrudovaného polystyrénu (XPS) a to v tloušťce o cca 4 cm menší než horní navazující plocha (soklový odskok). Od soklové lišty by byla použita minerální vata.

S pozdravem,
Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č.Budějovice

Zkontrolováno:
*Ba270509*
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk