MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

HLEDÁME NOVÁ EKIS PO CELÉ ČR

Program EFEKT 2020 nabízí mj. dotaci na provoz energetických konzultačních a informačních středisek, tzv. EKIS. Uvítáme nová EKIS zejména v Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém kraji.
uzávěrka podání žádosti o dotaci na rok 2021 je 30.9.2020

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

9.3.09 / dotaz č. 13203
Dobrý den. Obracím se na Vás již po třetí s otázkou. A zároveň Vám moc děkuji za Vaše odpovědi, které nám pomohly. Chci se proto zeptat, i když si myslím že mně spíš odkážete na ČEZ. Otázka se týká ZELENÉHO BONUSU. Jak jsme pochopili výklad z dodatku v předcházejicích odpovědích, nám vyplynulo, že pokud vyrobím elektřinu, ta se odečte od dodané a podle obvyklé sazby zaplatíme rozdíl.A ČEZ nám potom dle vyrobené elektřiny zaplatí zelený bonus. Tzn.v praxi, pokud vyrobíme stejné množství jako spotřebujeme, ČEZU nezaplatím nic a ten nám pošle zelené bonusy? Je-li to chápáno správně, je jedno v jakém čase dodáváme a v jakém čase odebíráme, důležitý je rozdíl mezi vyrobenou a spotřebovanou elektřinou? Děkuji Vám za odpověď
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz.
Systém "zelených bonusů" je zakotven v zákoně č. 180/2005 Sb. Vyrobená elektřina z FV elektrárny je v takových případech měřena cejchovaným a zablombovaným elektroměrem u výrobce a přes tento bude napojena do domovních rozvodů el. energie. Druhý - čtyřkvadrantový elektroměr bude registrovat Vaší spotřebu a dodávku přebytků do distribuční sítě.
Vaše fakturace vůči provozovateli distribuční soustavy bude dle výroby na výrobním elektroměru.
Fakturace od dodavatele el. energie vůči Vám bude podle údajů na čtyřkvadrantovým elektroměru. Fakturace dodavatele vůči Vám bude dle dohodnutého tarifu (npař. D25d) uvedeném na smluvě k odběru el. energie.
Váš názor je přibližně správný a pro jeho potvrzení doporučuji podat dotaz na Energetický regulační úřad. Internetová stránka www.eru.cz

Zkontrolováno:
*Ba270509*