MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

HLEDÁME NOVÁ EKIS PO CELÉ ČR

Program EFEKT 2020 nabízí mj. dotaci na provoz energetických konzultačních a informačních středisek, tzv. EKIS. Uvítáme nová EKIS zejména v Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém kraji.
uzávěrka podání žádosti o dotaci na rok 2021 je 30.9.2020

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

9.3.09 / dotaz č. 13243
Dobré den, ve škole jsme vyměnili okna za nová plastová. Slyšela jsem, že je možné získat dotace na zateplení. Můžete mi poradit, jaké jsou dotační podmínky. Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
pokud budete žádat o dotace na energetická úsporná opatření – zateplení budovy, rekonstrukce topného systému, rozvodů teplé a studené vody apod., budete v prvé řadě potřebovat Energetický audit (EA). Energetický audit je vždy povinnou přílohou k žádosti o dotaci a jeho úkolem je navrhnout ekonomicky efektivní úsporná opatření, které by měl žadatel o dotaci provést. Zpracovatel energetického auditu – energetický auditor – je nezávislý odborník, který vlastní oprávnění ke zpracování EA udělené Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. (seznam energetických auditorů: https://www.mpo.cz/cz/energetika-a-suroviny/uspory-energie/seznam-energetickych-expertu/seznam.html )
Dalším povinným dokumentem je tzv. „Průkaz energetické náročnosti budovy“. Tento průkaz hodnotí budovu, která je předmětem žádosti, z hlediska celkové spotřeby energie na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení. Budova, která prošla rekonstrukcí musí mít takovou celkovou spotřebu energie, aby jí bylo možno zatřídit do kategorie „C“ nebo lepší.
Běžně také dotační tituly vyžadují „Protokol k energetickému štítku obálky budovy“, což je posouzení konstrukcí budovy z hlediska ČSN 73 0540-2/2007.

Pokud připravujete žádost o dotaci na rekonstrukci budovy doporučuji vyžadovat po projektantech splnění těchto kritérií:
- budova po rekonstrukci splňuje podmínku Uem ≤ Uem,N,rq podle ČSN 730 0540-2/2007 nebo,
- budova po rekonstrukci splňuje podmínku Uem ≤ Uem,N,rc podle ČSN 730 0540-2/2007. Tento požadavek je přísnější a např. je vyžadován OPŽP ČR.
- energetická náročnost budovy, hodnocená podle vyhlášky MPO ČR č.148/2007 Sb., je ve třídě „C“ nebo lepší.

Zkontrolováno:
*Ba280509*
Odpovídá:  Ing. Pavel Novák* - EKIS Most tisk