MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

HLEDÁME NOVÁ EKIS PO CELÉ ČR

Program EFEKT 2020 nabízí mj. dotaci na provoz energetických konzultačních a informačních středisek, tzv. EKIS. Uvítáme nová EKIS zejména v Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém kraji.
uzávěrka podání žádosti o dotaci na rok 2021 je 30.9.2020

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

9.3.09 / dotaz č. 13275
Vážený pane, obracíme se na Vás dotazem ohledně zateplení a hydroizolace rovné střechy RD.
Náš dům má rovnou střechu se spádem 1,5%.
Máme od firem nabídky dvou různých variant řešení.
1. zateplení polystyrenem typ POLYDEK EPS 100 síla 150mm a hydroizolace POLYELAST EXTRA DESIGN 4,2mm.

2. zateplení opět polystyrenem typ EPS 100S 160mm a hydroizolace ALKORPLAN 35176 1,5mm.
Prosíme o radu, která z těchto variant je vhodnější z hlediska kvality hydroizolace, životnosti, ceny a také možnosti pochůznosti. Také prosím posuďte sílu polystyrenu, nestačila -li by síla 100mm. Skladba původní střechy je: hurdisový strop, betonový potěr 10mm, skelná vata asi 6 cm, škvára asi 15 cm, odvětrací kanálky, betonový potěr asi 10cm, 2x IPA, 1xBitagit.
Za odpověď děkujeme.
Vážená paní,
pokud jde o pochůznost, pak podle údajů výrobce jsou Tepelně izolační desky z pěnového
polystyrenu EPS 100S určeny pro pro středně a málo tlakově namáhané tepelné izolace
t.j. pro občasné chození po té střeše by vyhověly; POLYDEK EPS 100 je z hlediska
pevnosti zhruba totéž. Ta hydroizolace ALKORPLAN 35176 1,5mm je oproti POLYELAST EXTRA
DESIGN 4,2mm relativně tenká a tudíž možná náchylnější k proražení ostrým předmětem
(jehlovým podpadkem).
Popravdě řečeno myslím ale, že vyhoví kterýkoli z těch dvou systémů a protože s tím
nemám žádnou osobní zkušenost netroufnu si rozhodnout který je pro váš účel lepší.
Pokud jde o tloušťku izolace, tak se domnívám, že ta skelná vata v původní střeše byla
nejspíše tou škvárou při jejím navážení stlačena a tudíž má horší tepelně- izolační
vlastnosti. Udělal jsem přibližný výpočet součinitele prostupu tepla s 15cm PS a vyšlo
mi, že by to mohlo být někde pod U= 0,2 W/m2.K (záleží jak moc se smačkala ta vata
pod škvárou). Teplota nad vrstvou té škváry pak vychází nad 10°C což je dobré- nebude
tam docházet ke kondenzaci a můžete ty odvětrávací otvory výrazně zmenšit a omezit tak
přílišnou a nežádoucí výměnu vzduchu v prostoru nad škvárou. Myslím proto, že bude
lepší tu tloušťku zachovat, pokud topíte plynem nebo elektřinou tak je to i určitá
pojistka proti přílišnému zdražování energie.
Ten betonový potěr v síle 10cm bohužel představuje významný tepelný most, kterým teplo
uniká do stěn a atiky . Nevím z jakého materiálu jsou ty stěny, nicméně pokud byste v
budoucnu uvažovali i o zateplení stěn tak tento tepelný most odstraňte přetažením
tepelné izolace stěn až nahoru a na celý povrch zdiva až k té izolaci střechy.

S pozdravem P.Kalčev a K.Murtinger

Zkontrolováno:
*Ba280509*
Odpovídá:  Ing. Petr Kalčev* - tisk