MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

6.3.09 / dotaz č. 13296
Jsme malé "Společenství vlastníků", převážně důchodců. Teplo nám dodává Pražská teplárenská a.s. přes výměníkovou stanici. V suterénu našeho panelového domu má Pražská teplárenská a.s. vlastní měřidlo, od měřidla jsou pak rozvody v domě naše. Od roku 2008 nám však přestala provádět tzv. noční útlumy tepla, v přechodných obdobích občas dodává teplo i když je venku již teplo.
Existuje nějaké zařízení (regulátor, programovatelný termostat apod.), který bychom si mohli nechat instalovat na našem rozvodu v suterénu a který by reguloval - snižoval dodávku tepla pro náš dům dle potřeby? A na kterou firmu bychom se mohli obrátit? Nikdo v domě této problematice nerozumí.
(Regulační ventily na radiátorech v bytech samozřejmě již máme.)
Vážená paní, chápu Vaše rozhořčení. ale bohužel není jiné řešení než technické, které by omezilo průtok topné vody do objektu v době útlumu. Správně technicky by bylo možné (pokud jsou vhodné dispoziční podmínky) provést regulaci trocestným regulačním ventilem s vazbou na ekvitermní regulátor. V některých objektech používají škrtící klapku na přívodu do objektu. Tato klapka se nastavuje ručně, ale nemá přímou vazbu na vytápění. Proto vyžaduje obsluhu a může také být příčinou sporů v domě. Doporučuji Vám vyhledat projektanta topenáře a s ním záležitost projednat. V sNaším úkolem není vyhledávat konkrétní osoby nebo firmy a zařízení, ale pomoci při řešení formou návrhu postupu. Na adrese http://www.ckait.cz/ pod označením TE01 - technika prostředí staveb, vytápění a vzduchotechnika naleznete vhodnou osobu pro Vaší oblast, s kterou se můžete domluvit.

Pavel Kárník

Zkontrolováno:
*Ba280509*
Odpovídá:  Ing. Pavel Kárník* -
Téma:  Vytápění
tisk