MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

HLEDÁME NOVÁ EKIS PO CELÉ ČR

Program EFEKT 2020 nabízí mj. dotaci na provoz energetických konzultačních a informačních středisek, tzv. EKIS. Uvítáme nová EKIS zejména v Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém kraji.
uzávěrka podání žádosti o dotaci na rok 2021 je 30.9.2020

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

11.3.09 / dotaz č. 13300
Dobrý den, uvažujeme o stavbě pasivního domu. Slyšeli jsme, že u pasivního domu je nejlepší umístit okna do tepelné izolace (pro přerušení tepelného mostu). Chtěla bych se zeptat, jakým způsobem se dají tato okna kotvit a zda je to finančně náročnější než při umístění oken ve zdivu? Skladbu zdiva předpokládáme zdivo tl. 25 cm (přesný typ zatím nevíme) + fasádní polystyren tl. 25 až 30 cm. Dále bych Vás chtěla požádat o srovnání oken s izolačním trojsklem a oknem s dvojsklem s fólií Heat Mirror - srovnání cenové a jaké je vhodnější pro pasivní dům? Za odpověď děkuji.
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz.

U pasivních domů je potřeba osadit okna do prostoru tepelné izolace. Konkrétně lícuje rozhraní izolace a zdiva se zadní rovina rámu. Z vnější strany by měla izolace zčásti překrývat rám. Okna jsou mechanicky kotvena ocelovými příchytkami. Ty jsou zakotveny do nosné zdi, na druhý konec je uchyceno okno. Způsob osazení těchto kotevních úchytek má svá pravidla. Ukotvení okna musí umožnit rozdílné dilatační pohyby nosné konstrukce a vlastní výplně, která je více namáhána změnami venkovní teploty. To konstrukce těchto kotevních prostředků umožňuje. Proto je potřeba svěřit osazení těchto oken výrobci okna. Okno pro pasivní domy je poměrně drahý výrobek a proto snad všichni výrobci automaticky montáž zahrnují do své dodávky. Finančně náročné je již vůbec pořízení tohoto typu okna, takže vlastní ukotvení není již tak velkou položkou.
Rozhodně by se však nemělo zapomenout na ochranu funkční spáry okna. Spára v osazení okna má totiž 3 základní funkce, které po osazení výplně musí splňovat. Z venkovní strany musí být vodotěsná, uprostřed v dotyku s ostěním tepelně izolovat (zde je v tomto případě tepelná izolace) a z vnitřní strany musí být spára parotěsná, aby do ní nevnikala vlhkost z interiéru. To se zajišťuje speciálními pásky, více informací o nich naleznete na webových stránkách výrobců, např. Isocell nebo Illbruck. Z vnitřní strany osazovaná páska má v případě pasivního domu kromě parotěsnosti i funkci vzduchotěsnou, protože dům musí splnit podmínky blower-door testu na max. 0,6 násobnou výměnu vzduchu.
Pokud jde o zasklení – s běžným dvojsklem se nevystačí. Ug dvojskel se dle typu pohybuje v rozmezí od 1,6 do 1,1 (W/m2.K), propustnost slunečního záření g je v rozmezí 62 až 42%. . U pasivního domu se požaduje, aby U okna jako celku bylo <0,8 (W/m2.K). Proto se používají nejčastěji izolační trojskla, která mají Ug (zasklení) v rozmezí od 0,8 do 0,5 (W/m2.K), propustnost slunečního záření g je v rozmezí 60 až 50%. U skel typu heat mirror se dosahuje obvykle Ug od 1,0 do 0,4 (W/m2.K), energetická propustnost udávaná výrobci 60 až 32%. Výhodou je zde menší hmotnost zasklení, ale patrně bude vyšší cena. Větší váha trojskla však není zpravidla velkou překážkou, neboť rámy oken do pasivních domů se konstruují masivnější již i z důvodu lepší tepelné izolace rámu. Proto se častěji používají trojskla.
Kromě hodnoty Ug je důležitou hodnotou propustnost slunečního záření g(%), protože potřebujeme co největší tepelné zisky. Zde se uplatňuje jednoduchý vztah Ug-1,6.g<0, který se nazývá „energetické kritérium“. Za g se nedosadí % ale odpovídající hodnota od 1 do 0. Například je-li Ug 0,8, měla by být propustnost slunečního záření větší než 50%. Hodnoty Ug a g najdete v technických listech výrobců izolačních skel.
Pokud by v pasivním domě byla osazena okna střešní, pak z důvodu cirkulace vzduchu a použití běžných skel u nich dochází k výraznému zhoršení tepelně izolačních vlastností z důvodu předávání tepelné energie mezi skly. To je při použití skla heat mirror s fólií více omezeno, takže tato skla se do střešních oken doporučují.

Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č.Budějovice

Zkontrolováno:
*Ba280509*