MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

HLEDÁME NOVÁ EKIS PO CELÉ ČR

Program EFEKT 2020 nabízí mj. dotaci na provoz energetických konzultačních a informačních středisek, tzv. EKIS. Uvítáme nová EKIS zejména v Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém kraji.
uzávěrka podání žádosti o dotaci na rok 2021 je 30.9.2020

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.3.09 / dotaz č. 13337
Dobrý den,budu rekonstruovatR.D. a chtěl bych se zeptat jaký materiál a jak silný použít na zateplení domu. Zeď je 30cm silná,část domu z CDK bloků a část z plných cihel. Omítky jsou vápenocementové a fasáda stříkaný břizolit. Okna budu dávat 6-komorová plastová a vytápění bude kotlem na dřevěné peletky. Mohl by jste mi prosím vás aj doporučit nějaký kotel na dřevěné peletky? Potřebný výkon cca 24kW. Mě se moc líbí kotle od firmy Ponast. Předem moc děkuji za odpověď!!
Dobrý den
Pokud uvažujete o zlepšení tepelně-technických vlastností zděných obvodových stěn domu vámi popsaného materiálového řešení, bude zapotřebí použít tepelné izolace tloušťky 100mm. Ta by měla být součástí venkovního zateplovacího systému. Druh systému bude záležet na konkrétním řešení a finančních možnostech. Nejlevnější variantou je použití venkovního kontaktního zateplovacího systému s tenkovrstvou omítkovou vrstvou. Uvedenou tloušťku tepelné izolace považujte za minimum, které by mělo být použito pro splnění požadovaných (minimálních) tepelně-technických parametrů konstrukce z pohledu ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. Pokud se rozhodnete zvolit větší tloušťku tepelné izolace, bude to mít pouze pozitivní odraz na dosažení výsledné energetické náročnosti objektu. Jelikož se nejedná o novostavbu, ale změnu stávajícího objektu mohou vzniknout problematická řešení s ohledem na použitelnou a technicky aplikovatelnou tloušťku tepelné izolace a na rozsah její aplikace.
Při výměně výplní otvorů souhlasím s volbou plastových rámů ze šestikomorových profilů, zasklení minimálně dvojsklem. V závislosti na finančních možnostech lze v současné době aplikovat i izolační trojsklo. Při výměně oken, dveří v obvodovém plášti jednoznačně doporučuji osadit nové výplně tak, aby bylo možno zateplit ostění, nadpraží a parapet min 20 až 30 mm tepelné izolace. To znamená, že by měl být rám nové výplně v pohledu z venku vidět alespoň 40 až 50mm. Nelze vyloučit použití i tzv. rozšiřovacích profilů. Pokud Vás bude někdo přesvědčovat, že zateplení ostění je zbytečné, nedbal bych na tato tvrzení, ale jednoznačně bych na tomto opatření trval.
Váš záměr zateplení bych rozhodně minimálně konzultoval s odborníkem na místě a v lepším případě doporučuji zpracovat jednoduchou projektovou dokumentaci, která ale odhalí a vyřešení problematická místa a stanoví jednoznačná řešení pro realizační firmu. Dále k dokumentaci bych vyžadoval výkaz výměr, který vám posléze pomůže při výběru dodavatele stavby.
Pouze bych upozornil na pečlivé řešení detailů, kterých je na stavbě celá řada, např. zateplení ostění, nadpraží a parametrů výplní otvorů, návaznosti zateplení na okolní konstrukce, prostupy jiných konstrukcí zateplením (ocelové kotvící prvky zábradlí, žebříku na střechu apod.). Dále je nutno věnovat pozornost přípravě podkladu, projektant nebo realizační firma by měla zkontrolovat přídržnost venkovní břízolitové omítky k podkladu (např. po postavení lešení).
V neposlední řadě bych neopomíjel zlepšení tepelně-technických vlastností střešního pláště a např. stropu nad suterénem, pokud je stavba podsklepena a podzemní prostory nejsou vyloženě vytápěné.
Co se týče zdroje tepla musím zachovat nestrannost, proto Vás odkážu na specialistu v tomto oboru, např. projektanta topení, který je ve vaší lokalitě dostupný. Samozřejmě, každý specialista má odlišné zkušenosti se zdroji tepla a ostatními technologiemi, nicméně při volbě projektovaného technologického vybavení by se měl opírat o určité konkrétní argumenty.
S pozdravem R. Bura

Zkontrolováno:
*Ba290509*
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Roman Bura* - tisk