MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

HLEDÁME NOVÁ EKIS PO CELÉ ČR

Program EFEKT 2020 nabízí mj. dotaci na provoz energetických konzultačních a informačních středisek, tzv. EKIS. Uvítáme nová EKIS zejména v Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém kraji.
uzávěrka podání žádosti o dotaci na rok 2021 je 30.9.2020

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

16.3.09 / dotaz č. 13377
Dobrý den,
vážení přátelé, obracíme se na vás s prosbou o radu ve věci možností získání finanční podpory pro změnu způsobu vytápění Kláštera Božího Milosrdenství v Nových Hradech.

V současné době je objekt kláštera vytápěn elektrickými přímotopy, což je důsledek nechvalně známého „elektrického optimismu“ z počátku devadesátých let, kdy byl klášter rekonstruován. Ekologická i ekonomická neudržitelnost tohoto způsobu vytápění je zřejmá, stojíme ovšem před problémem, jak tuto zásadní investici financovat.

Jako nezisková církevní právnická osoba disponuje klášter pouze omezenými finančními zdroji, které jsou navíc určené převážně pro „vnější“ aktivity – zejm. pastorace svěřených farností, charitativní činnost, vzdělávací aktivity, práce s mládeží, péče o seniory apod. Na údržbu vlastního areálu kláštera se proto snažíme získávat prostředky jednak ze zahraničních zdrojů, jednak z grantových programů. Obracíme se proto na vás jako na odborníky v energetické problematice s prosbou, zda nevíte o nějakých možnostech získání finanční podpory pro změnu vytápění. V úvahu by podle nás připadala zejména tepelná čerpadla s hlubinnými vrty, tedy podobný systém, který již máme úspěšně realizovaný jinde.
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz.
V dřívější době bylo možné financovat změnu vytápění pro církevní objekty včetně otopné soustavy z programů Státního fondu životního prostředí. Tato možnost v současné době není.
Vzhledem ke značné nákladnosti současného vytápění doporučuji změnu vytápěcího zdroje např. přechod na vytápění dřevní štěpkou nebo dřevními peletami.
Financování by bylo možné metodou EPC. Tento způsob byl použit např. u klášteru Kremsmünster v Rakousku. Tato změna bude vyžadovat vyprojektování nové otopné soustavy, včetně rozvodů a návrh vytápěcího zdroje.
Vaše současná cena v nízkém tarifu při sazbě C45d je 2,855 Kč/kWh + platba za hlavní jistič v roce 2009. Přechodem na vytápění dřevními peletami se můžete dostat na cenu cca 1Kč/kWh.

Zkontrolováno:
*Ba290509*