MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

HLEDÁME NOVÁ EKIS PO CELÉ ČR

Program EFEKT 2020 nabízí mj. dotaci na provoz energetických konzultačních a informačních středisek, tzv. EKIS. Uvítáme nová EKIS zejména v Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém kraji.
uzávěrka podání žádosti o dotaci na rok 2021 je 30.9.2020

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

17.3.09 / dotaz č. 13382
Pro potřeby Žádosti o poskytnutí dotace na TČ potřebuji Energetický štítek budovy. Jedná se o částečně podsklepenou novostavbu – dřevostavbu (duté masivní dřevěné tvárnice vyfoukané Klimatizérem, celk . tl. 16cm) + 12 cm venkovní zateplení dřevovláknité desky Steico + odvětrávaná dřevěná fasáda. Štítek potřebuji do konce března, kdy je uzávěrka podání žádostí.
Stavba se nachází v k.ú. Horních Chrášťany, okres Prachatice.
Co pro to mám udělat?

Děkuji.
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz.
Nutnost doložit "Průkaz energetické náročnosti budovy" jako přílohu žádosti o dotaci na SFŽP vychází ze "Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR". V případě instalace tepelného čerpadla do novostaveb je nutné doložit výpočet energetické náročnosti budovy a průkaz musí prokázat, že měrná potřeba energie na vytápění je menší než 50kWh/m2*rok.
Zpracování průkazu může provést osoba s oprávněním na zpracování PENB vydaným Ministerstvem průmyslu a obchodu. Průkazy vychází ze zákona 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 148/2007 MPO. Seznam oprávněných osob najdete na www.mpo.cz. Pro výpočet bude nutné doložit projektovou dokumentaci stavby a upřesnit další informace nutné pro zpracování průkazu.

Zkontrolováno:
*Ba290509*