MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

17.3.09 / dotaz č. 13407
Dobrý den. Prosím Vás o radu.
Máme RD z r.1935 - zemědělská usedlost, nepodsklepený,tvaru L, o rozloze 65m2 - stejná je i plocha podkroví.Obvodové zdivo je z plných cihel 45cm silné, základy kamenné - provedli jsme izolaci proti vzlínající vlhkosti zarážením nerezových plechů, na stáv ající podlahu(rostlý terén,1Ocm škvárový násyp a 6cm beton) jsme položili IPU,8cm polystyrenu,pískovou lepenku a 4cm cementový potěr vyztužený kari sítí. Jednu stěnu obvodového zdiva jsme izolovali 10cm polystyrenu, perlinkou a fasádní omítkou. Máme původní okna špaletová ve velmi špatném stavu - rosení, plíseň, viditelná netěsnost. Střecha, ani strop zatím izolovány nejsou.
Prodím poraďte.
1: Stojíme před otázkou zda stará okna opravit (nová křídla tabulek a izolační dvojskla, eventuálně udělat okenice z komůrkového polykarbonátu Marlon FW 32mm kde K=1,25W/m2K)- pro vyrovnání součinitelů prostupu zdi a okna nebo budou nová plastová okna U=1,1 dostačující? (nebo eurookna?)Nebo zda by se vyplatily okna s lepším součinitelem U=0,8vzhledem k jejich ceně.
2: Jak docílit stejného součinitele prostupu tepla u izolované zdi a oken?Nastudovala jsem, že 45cm cihla plus 10cm polystyren dá R 2,997 a dle vzorce U = 1/R je Uobv.zdi = 0,33 je-li to správně?
3: Má význam zbývající obv. zdi izolovat silnějším polystyrenem? nebo 10 cm stačí
4: Mohli byste navrhnout nejekonomičtější ale pohodlný způsob vytápení? Obýváme pouze spodní patro tj.65m2. Zatím topíme v krbových kamnech bez nuceného teplovzdušného oběhu( neznám výkon) a vytopíme 43m2 bez problémů.
5: Co a jak ještě zateplit?

Děkuji Vám za odpověďi a Váš čas
Dobrý den a děkuji za Váš obsáhlejší dotaz. K jednotlivým bodům Vašeho dotazu:
Vzhledem k tomu, že udáváte že stávající špaletová okna jsou ve velmi špatném stavu lze předpokládat, že jejich oprava by již nebyla rentabilní. V současnédobě jsou již nabízena okna s koeficientem prostupu tepla 0,6 W/m2K. Náhrada stávajících oken se proto vyplatí.
Při úpravách stávajících domů se většinou nedocílí součinitele prostupu tepla shodného pro okna a obvodové stěny. Ani to není nutné. Pouze je nutno dbát na to, aby rizdíl nebyl extréně veliký.
Platná norma ČSM 73 0540-2 požaduje proobvodovou zeď minimální koeficient prostupu tepla 0,38 W/m2K
Pokud stávající zdi s dodatečnou izolací 10 cm polystyrenem mají koeficient prostupu tepla 0,33 W/m2K je tato hodnota dostačující. Uvedená norma ale zároveň udává doporučenou hodnotu 0.25 W/m2K. Z hlediska možných energetických úspor je proto vhodné při montáži dodatečné izolace snažit se o dosažení lepší hodnoty. Rozdíl v nákladech je dán pouze rozdílem ceny izolačního materiálu, zatím co cena vlastní montáže je téměř shodná. Jako izolační materiál je možno mimo polystyrenu použít minerální vatu, která má lepší propustnost pro vodní páru a nehrozí tak nebezpečí kondenzace vodních par ze vzduchu na stěnách.
Vytápění krbovými kamny ve kterých je spalováno dřevo je v současné době nejlevnější zpsob vytápění. Poku by bylo nutno vytápět další místnosti, které krbovými kamny zatím vytápěny nejsou, je vhodné vytápění ústřední dřevěnými peletami. Současně vyráběné kotle na pelety umožňují plnou automatizaci provozu s minimálními nároky na dobu obsluhy. Nevýhodou je nutnost suchých skladovacích prostor na
pelety v blízkosti kotle.
Pro další snížení spotřeby je možno ještě zateplit strop, možná úspora je udávána v rozmezí 20 - 30 %.

Zpracoval: Ing. J. Winkler, energetický poradce

Zkontrolováno:
*Ba290509*
Odpovídá:  Ing. Milan Rychtařík* - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk