MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

HLEDÁME NOVÁ EKIS PO CELÉ ČR

Program EFEKT 2020 nabízí mj. dotaci na provoz energetických konzultačních a informačních středisek, tzv. EKIS. Uvítáme nová EKIS zejména v Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém kraji.
uzávěrka podání žádosti o dotaci na rok 2021 je 30.9.2020

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.3.09 / dotaz č. 13450
Dobrý den, zvažuji možnost mezistropní izolace na RD z roku 1932 za pomoci slámy. Trámy jsou vysoké 30 cm a nad nimi je další patro, které budeme obývat cca až za 10 let. Střecha není tepelně izolovaná. Mám ale obavy z vlhkosti, která vzniká v obývaných místnostech (např. koupelna, kuchyň atd.) Stropy bych chtěl ze spoda uzavřít dřevěnými deskami a sádrokartonem, zvrchu pouze dřevěnými deskami. Jaké parozábrany a kde bych měl použít? Je toto řešení dobré?
Děkuji za odpověď.
Dobrý den,

Z obecného hlediska je každá snaha o zateplení správná. Zateplení stropu do nevytápěné půdy určitě přispěje ke snížení tepelných ztrát a tím ke snížení energetických potřeb. Otázkou tedy správně zůstává, jak takové zateplení provést. Odpověď na váš dotaz není jednoduchá a otázkou zůstává, zda takto obecně vysvětlený záměr je správný. Nevím totiž, zda předpokládáte použití typových izolací resp. desek ze slámy nebo předpokládáte pouhé ať již volné položení slámy, nebo použití balíkované slámy.
Je nutné si uvědomit, že pokud provádíte zateplování, je nutné mimo jiné dodržet požadavky ČSN 730540. Zároveň se musíte řídit zákonem č. 183/2006 Sb. „Stavební zákon“, který v §156 řeší jaké výrobky a materiály se na stavbu mohou použít. Mimo jiné se zde mluví o tom, že musí splnit požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Úspora tepla je tedy pouze jeden z faktorů, na který je nutné hledět.
Nechci to dále komplikovat, ale jednoznačně doporučuji použít typový výrobek jako např. tzv. ekopanely (např. Ekopanely, Stramit, ...). U certifikovaných výrobků jsou totiž jednoznačně určeny všechny jejich vlastnosti a tím je možné i určit jejich vhodnost pro dané použití a zabývat se i např. použitím parozábrany.
Aby však odpověď nevyzněla do ztracena, tak alespoň obecná informace na závěr. U starých domů, kde se běžně používaly půdní prostory pro skladování sena nebo slámy během zimního období, bylo nutné zachovat trvalé větrání půdního prostoru. Sláma je značně nasákavý materiál neodolávající různým biologickým napadením a i dříve docházelo k tzv. zapaření slámy a jejímu znehodnocení. Použitá sláma musí být dobře vysušená a otázkou zůstává jak ji vrstvit, neboť neizoluje sláma jako taková, ale uzavřený vzduch. Z toho vyplývá, že pouhé rozprostření slámy nemá předem definované vlastnosti a není možné přesněji definovat zlepšení tepelných vlastností ani prostup vlhkosti popř. další vlastnosti. Naopak je předpoklad, že se vlastnosti slámy budou v důsledku průběžných změn klimatických podmínek na půdě během roku měnit. Parotěsná zábrana se obecně dává ze strany teplejší strany konstrukce. Předpokládá se, a pro konkrétní materiálové parametry se toto dá výpočtem doložit, že vlhkost prostupuje z vnitřní strany konstrukce do vnější. Parotěsná zábrana, pokud je kvalitně provedena, omezuje tento prostup vlhkosti, ale neovlivňuje samotný důvod srážení vlhkosti v konstrukci. Výsledkem je však značné omezení množství případně zkondenzované vlhkosti, a to ideálně až do míry, která konstrukci jednoduše řečeno nevadí.

S pozdravem.

Ing. Jaroslav Stáňa, DiS.

Zkontrolováno:
*Ba290509*
Odpovídá:  Ing.,DiS Jaroslav Stáňa* - tisk