MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

17.3.09 / dotaz č. 13452
Dobrý den.
Měl bych takový dotaz týkající se zateplení podkroví. Potřebuji zateplit strop (podlahu na půdě). V budoucnu plánuji vybudovat podkrovní místnosti, Chtěl bych proto na zateplení podlahy půdy využít desky Rockwoll Multirock Rockmin 160 mm, které bych v budoucnu využil mezi krokve. Chtěl bych se zeptat: 1) zda pod tyto desky před položením na podlahu půdy je nutné dát nějakou parozábranu 2) je možné tyto desky použít tak, jak plánuji (nejprve podlaha půdy, v budoucnu mezi krokve) ?
Skladba stropu odspoda: 3/4 domu - štuk, rákos, dřevěné trámy, půdní tenké cihly, 1/4 domu - pouze cihla (klenba - vybudováno z bývalého chlíva).
Dobrý den a děkuji za Váš dotaz
Tepelnou izolaci je nutno chránit před vlhkostí. Obsah vlhkosti v izolačním materiálu způsobuje pokles tepelně izolačních vlastností a izolace pak neplní svoji funkci. Pod uvažované desky Rockwoll je tedy nutno dát parozábranu. Účelem parozábrany je zabránit pronikání teplého vzduchu z interiéru, který obsahuje určité procento vlhkosti , do ochlazovaných částí tepelné izolace, kde by mohlo docházet ke kondenzaci. Spoje, prostupy a přesahy parozábrany musí být slepeny páskou určenou k tomuto účelu tak, aby byla zaručena vzduchotěsnost. Parozábrana musí být vyvedena až na stěnu.
Budoucímu použití desek jako tepelné izolace mezi krokve nic nebrání, pokud nebudou mechanicky znehodnoceny. Bylo by proto vhodné je při použití na podlaze půdy chránit před poškozením. Pod krytinu střechy by bylo vhodné dát difúzně otevřenou hydroizolační vrstvu, ktrerá bude chránit tepelnou izolaci pře vzdušnou vlhkostí.


Odpovídá: Ing. Jar. Winkler - EKIS Energy Centre České Budějovice

Zkontrolováno:
*Ba290509*
Odpovídá:  Ing. Milan Rychtařík* - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk