MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

20.3.09 / dotaz č. 13516
Podle jakých kriterií správně zvolit tepelné čerpadlo pro novostavbu RD?
Lze ho plně nahradit řízeným větráním při tepelné ztratě objektu 9kW?
Vážený pane ,

tepelné čerpadlo může v topném systému pracovat jako monovalentní zdroj, kdy svým tepelným výkonem při venkovní výpočtové teplotě pokrývá celou tepelnou ztrátu objektu, nebo jako bivalentní zdroj, kdy se jeho výkon volí ve výši od cca 60% tepelné ztráty objektu. V bivalentním provozu pak TČ může při nízkých venkovních teplotách s doplňkovým zdrojem spolupracovat nebo může být úplně odstaveno a nahrazeno jiným zdrojem.
Volba bivalentního zdroje a způsob jeho provozování je pak otázkou ekonomické optimalizace provozu v konkrétních podmínkách. Monovalentní tepelné čerpadlo lze efektivně využít spíše u nízkoenergetických objektů, kde u tepelných čerpadel plně nebo částečně pokrývajících tepelnou ztrátu není významný rozdíl v pořizovací ceně.

Druhé části Vaší otázky bohužel nerozumím tak, abych mohl jednoznačně odpovědět.
Tepelné čerpadlo je zdroj tepla a jeho tepelný výkon využíváme pro vytápění a větrání objektu a ohřev teplé vody. Větrání je pak proces, který část energie přivedené do objektu spotřebovává, buď v plné výši tepelné ztráty větráním nebo ve výši snížené rekuperací (zpětným získáváním tepla). Existují i TČ (větrací), která nízkopotenciální energii odvětrávaného vzduchu transformují do topné vody nebo ohřevu teplé vody, celková energetická bilance však zůstává podobná.
Tepelné čerpadlo jako zdroj tedy nemůžeme nahradit spotřebičem, byť by jeho spotřeba byla minimalizována. V případě, že byste měl ve své otázce na mysli teplovzdušné vytápění objektu, vždy bude třeba vzduch přiváděný do místností (ať už neupravený nebo předehřátý odpadním teplem) dohřívat tepelným zdrojem, který kapacitně pokryje minimálně tepelnou ztrátu prostupem. Tímto zdrojem může být i tepelné čerpadlo.

S pozdravem,
Ing. Jiří Malkovský

Zkontrolováno:
*Ba300509*