MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.3.09 / dotaz č. 13531
Dobrý den! Uvažuji o zateplení základových pasů budoucího RD. Má smysl zateplovat i pasy na nichž stojí vnitřní stěna? Jak nejsnáze provést v praxi zateplení základového pasu z obou stran pomocí extrudovaného polystyrenu? Děkuji za odpověď.
Vážený pane,
to zateplení se zpravidla dělá jen po obvodu domu t.j. v místech kde je po část roku
nižší teplota než je teplota zeminy v hloubce (a pod domem).
Teoretricky by mělo zateplení smysl tehdy pokud byste ty základové pasy a celou
betonovou desku "zabalil" do PS po celém obvodu a na spodu desky. Tepelná vodivost
betonu a vlhké zeminy pod ním je natolik vysoká, že při izolaci pasů z boku dojde sice
ke snížení úniku tepla, ale stále je zde výrazný tepelný most směrem dolů (zčásti
deska pod níž je štěrk a hlavně spodky pasů v kontaktu se zeminou a často zaplavené
vodou). Zatím jsem se ale nesetkal s tím, že by to někdo takhle řešil. Jednak jsou zde
asi technické obtíže při betonování (ten PS je nadlehčován betonovou směsí a je to
obrovská síla, kterou je třeba někam rozvést a zachytit. Pak je zde problém ceny; ta
plocha je veliká, znamená to vlastně udělat tu tepelnou izolaci i pod celou deskou a
použít extrudovaný PS, který je dražší než ten běžný, který se dáva do izolace podlahy.
Otázkou zda to nevyjde dráže než přerušení tepelného mostu mezi první řadou cihel a
betonem základové desky.

Jaké jsou tedy další možnosti:
1. Pokud se použije zdivo z pórobetonu nebo lehčených izolačních cihel (Ytong,
Porotherm a pod.) tak je tepený most relativně méně významný a nepřerušuje se. Spokojíme
se s izolací základů extrudovaným PS z vnější strany.
2. Tam kde stavíme z plných cihel nebo jiného těžkého a neizolujícího zdiva lze k
přerušení tepelného mostu mezi zdivem a základovou deskou použít pěnové sklo ( např.
Foamglas http://www.foamglas.cz/pages/index.htm). Tento materiál má zhruba stejné
tepelné vlastnosti jako pěnový PS ale má vysokou pevnost v tlaku a vysokou stabilitu
rozměrů. Je ovšem poněkud drahý; přibližně 1750Kč/m2 (s DPH).
3.Vyzdít první pás zdiva z nějakého rozumně dobře izolujícího a současně dostatečně
únosného zdiva (Ytong nebo Porotherm či Heluz se zásypem perlitu -
http://www.heluz.cz/index.php?html_id=/katalog.inc&vyrobek=4978.00) a teprve pak
pokračovat s těžkým a hůře izolujícím zdivem.

S pozdravem K.Murtinger

Zkontrolováno:
*Ba300509*
Odpovídá:  Mgr. Karel Murtinger* - tisk