MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.3.09 / dotaz č. 13575
Dobrý den,
poprosil bych o zodpovězení otázky týkající se povinnosti dokládat průkaz ENB dle stavebního zákona k žádosti o stavební povolení či k ohlášení. V případě novostaveb či v případech uvedených v § 6a odst.8) z.č. 406/2006 Sb. není pochyb. V různých odborných časopisech či na internetu se však uvádí, že se průkaz ENB nemusí dokládat u změn stávajících budov (např. výmena oken, zateplení či rekonstrukce budovy) s podlahovou plochou menší jak 1000 m2. Takovouto "úlevu" jsem však v ustanovení § 6a z.č. 406/2000 Sb., nedohledal. Zajímalo by mě z jakého právního ustanovení tato publikovaná "úleva" vychází a zda to skutečně znamená, že např. u dodatečného zateplení rodinných domů s podlahovou plochou menší jak 1000 m2 se nemusí průkaz ENB dokládat. Dále bych se chtěl zeptat, zda se do udávané podlahové plochy 1000m2 započítávají pouze plochy vytápěných místností v budově. S poděkováním za odpověď.
Vážený pane,
zákon o hospodaření energií uvádí 2 případy, kdy je povinnost zpracovat průkaz ENB, jeden z nich je uveden v §6a, odst. 2 písm. b):
"při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost"

Z toho plyne, průkaz ENB se nemusí dokládat při žádné rekonstrukci budovy s podlahovou plochou pod 1000 m2 (což bude asi většina rodinných domů)
a dále se nemusí dokládat při rekonstrukcích budov nad 1000 m2, pokud tato rekonstrukce neovlivní energetickou náročnost - tedy například změny vnitřní dispozice. V podstatě jakýkoli zásah do obvodového pláště (výměna oken, zateplení...) energetickou náročnost ovlivní. I výměna zdroje může náročnost ovlivnit, už proto že se třeba změní účinnost kotle. Na výměnu zdroje sice nepotřebujete stavební povolení, ale přesto můžete mít povinnost průkaz ENB zpracovat.

Definice podlahové plochy je uvedena v zákoně v §2 písmeno p):
"celkovou podlahovou plochou podlahová plocha všech podlaží budovy vymezená mezi vnějšími stěnami, bez neobyvatelných sklepů a oddělených nevytápěných prostor"
to znamená, že se započítává třeba i plocha příček, vestavěných skříní, vytápěných schodišť atd.

Karel Srdečný, EkoWATT

Zkontrolováno:
*Ba020609*
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný* - tisk