MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

HLEDÁME NOVÁ EKIS PO CELÉ ČR

Program EFEKT 2020 nabízí mj. dotaci na provoz energetických konzultačních a informačních středisek, tzv. EKIS. Uvítáme nová EKIS zejména v Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém kraji.
uzávěrka podání žádosti o dotaci na rok 2021 je 30.9.2020

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

3.4.09 / dotaz č. 13715
Dobrý den.Rekonstruuji koupelnu ve starším cihlovém domku.Je správná následující skladba podlahy?:Vyrovnávací beton,izolace ipou proti vlhkosti spojenou s izolací zdí,10cm polystyren XPS(EPS?),5cm beton s kari sítí,dlažba.Je nutná ještě izolace proti vodě zeshora?Případně jaká a kam ji umístit.Čím spojit ipu,stačí ji na kraji svařit nebo jiným způsobem spojit? Děkuji
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz.

Zateplení podlahy koupelny by mělo především splňovat požadavky normy na tepelné izolace. Předpokládám, že se jedná o podlahu na terénu. Toto řeší ČSN 73 0540-2 – Tepelně technické vlastnosti budov, požadavky. Tato norma stanovuje požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla U. To je veličina která charakterizuje tepelně technické vlastnosti, jednotkou je W/m2.K a je stanovena pro jednotlivé ohraničující konstrukce domu. Pro součinitel prostupu tepla U platí, že čím nižší jeho hodnota je, tím lepší tepelně izolační vlastnosti konstrukce má. Požadovaná minimální hodnota součinitele prostupu tepla U (W/m použijete jako tepelnou izolaci běžný podlahový expandovaný polystyrén (EPS) o součiniteli tepelné vodivosti λ 0,042 W/m.K, bude součinitel prostupu tepla U podlahy cca 0,4 (W/m2..K) je pro podlahu na terénu 0,45 (W/m2.K), hodnota doporučená je dle normy 0,30 (W/m2.K). Pokud je koupelna u obvodové zdi domu, požaduje se, aby do 1 m od vnější hranice budovy byla uplatněna hodnota pro obvodové stěny. Ta je požadovaná 0,38 (W/m2.K) a hodnota doporučená je dle normy pro zdivo obvodové 0,25 (W/m2.K).
Prakticky to znamená, že pokud použijete jako tepelnou izolaci běžný podlahový expandovaný polystyrén (EPS) o součiniteli tepelné vodivosti λ 0,042 W/m.K, bude součinitel prostupu tepla U podlahy cca 0,4 (W/m2.K). V případě že jako tepelnou izolaci použijete extrudovaný polystyrén (XPS) o součiniteli tepelné vodivosti λ 0,032 W/m.K, bude součinitel prostupu tepla U podlahy cca 0,32 (W/m2.K). Pro bezpečné dosažení tepelné izolace podlahy na úroveň doporučení normy by bylo vhodnější použít o něco větší tloušťku izolace – v ploše podlahy 12 až 14 cm EPS, podél zdí 12 až 14 cm XPS. V případě podlahového vytápění je doporučeno tloušťku tepelné izolace ještě o několik cm navýšit.
Izolace proti vodě shora dle mého názoru v případě podlahy na terénu není nutná. Na tepelnou izolaci postačí položit při provádění betonu separační PE fólii. Vhodné je oddělit horní betonovou desku tl. 5 cm od obvodové stěny vložením pásku EPS tl. 2 cm. Asfaltový pás IPA použitý jako izolace proti zemní vlhkosti lze spojovat běžným způsobem dle předpisu výrobce pásu (natavením, přesahy min. 100 mm, natavit i v ploše na penetrovaný podklad asfaltovým penetračním nátěrem). Pásy typu IPA mají jako nosnou vrstvu hadrovou lepenku, nejsou tedy úplně nejlepší. Pokud je izolace položena v jedné vrstvě, je lepší použít nějaký kvalitnější typ pásu, například s polyesterovou vložkou (Bitagit apod.) nebo modifikované pásy. Technologie pokládky je obdobná, pásy se dají rovněž i nalepovat do bitumenových lepidel. V případě výskytu radonu nutno použít pás s atestem na příslušnou těsnost a dodržet veškeré detaily – těsné nalepení na zeď, utěsnění prostupů apod. V případě rekonstrukce podlah v přízemí tedy doporučuji pro jistotu provést radonový průzkum. Není drahý a vyloučení možných rizik se vyplatí. S detaily položení izolace pak jistě poradí zpracovatel radonového průzkumu.

Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č.Budějovice

Zkontrolováno:
*Ba030609*