MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

HLEDÁME NOVÁ EKIS PO CELÉ ČR

Program EFEKT 2020 nabízí mj. dotaci na provoz energetických konzultačních a informačních středisek, tzv. EKIS. Uvítáme nová EKIS zejména v Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém kraji.
uzávěrka podání žádosti o dotaci na rok 2021 je 30.9.2020

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

1.4.09 / dotaz č. 13785
Zajímal by mě Váš názor na srovnání investice do fotovoltaiky a investice do solárních kolektorů. Lze říci, že solární kolektory mají větší enviromentální přínos, když uvážíme že přeměna sluneční energie na teplo je zatím o dost účinější než na elektřinu?
Je mi jasné, že u ohřevu vody (popř. přitápění) je situace velice individuální a nelze tak jednoznačně stanovit návratnost jako u fotovoltaiky, přesto bych rád našel vodítko, podle kterého se rozhodnout.
Řekněme, že zákazník má již zateplen dům a teď se rozhoduje, kterému řešení dát přednost.
Vážený pane,
rozlišujte zda vám je o ekonomický, energetický nebo environmentální přínos.

Z hlediska ekonomického lze posoudit např. návratnost investice. U fotovoltaiky je pro rodinné domy 15 až 20 let, u solárních termických systémů 15 až 30 let. Záleží na tom, jak drahou energii šetříte (např. pokud ohříváte vodu kotlem na uhlí, je cena tepla okolo 0,9 Kč/kWh, u plynového ohřevu asi 1,43 Kč/kWh, u elektřiny až 2,37 Kč/kWh). Výhodnost je tedy individuální. U solárních termických systémů je limit ve velikosti investice - čím je systém větší, tím relativně horší má ekonomické parametry. Dát na rodinný domek 100 m2 solárních kolektorů by byl nesmysl, získanou energii by nebylo kde využít. Naproti tomu fotovoltaický systém může mít libovolnou velikost.

Z hlediska úspory energie je samozřejmě lepší solární termický systém. Můžeme získat 250 až 400 kWh/m2.rok. Cena takto získané energie je okolo 2,0 Kč/kWh. U fotovoltaiky je produkce elektřiny cca 50 až 100 kWh/m2.rok. Cena takto získané energie je 8 až 11 Kč/kWh.

Z hlediska environmentálních přínosů lze třeba určit emise, které díky solárnímu systému nevzniknou v elektrárně nebo v kotli na ohřev vody. Z tohoto hlediska lze říci, že při elektrickém ohřevu je solární termický a fotovoltaický systém rovnocenný. Pokud solárním systémem na ohřev vody vytěsníme uhlí, bude úspora emisí ještě vyšší, naopak při náhradě zemního plynu bude úspora emisí relativně malá.

Pokud se někdo rozhoduje, zda si na dům pořídit fotovoltaiku nebo solární systém na ohřev vody, je třeba zvážit cenu tepla pro ohřev vody, spotřebu teplé vody v domě a další okolnosti, jako je možnost získání dotace (na fotovoltaiku dotace nejsou, na termické systémy dotace jsou).

Bez konkrétní kalkulace pro konkrétní dům a domácnost nelze obecně rozhodnout, co je lepší.

Jiří Beranovský, Karel Srdečný
EkoWATT


*go121109*
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - tisk