MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

HLEDÁME NOVÁ EKIS PO CELÉ ČR

Program EFEKT 2020 nabízí mj. dotaci na provoz energetických konzultačních a informačních středisek, tzv. EKIS. Uvítáme nová EKIS zejména v Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém kraji.
uzávěrka podání žádosti o dotaci na rok 2021 je 30.9.2020

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

3.4.09 / dotaz č. 13832
Chtěl bych Vás požádat o radu ohledně zjednodušeného výpočtu potřeby tepla pro vytápění bytu, který používáme v metodice emisní bilance malých zdrojů znečišťování ovzduší. Roční potřebu tepla na byt počítáme podle vzorce Q=qm*P*(3,6/1000)*D21/4216, kde P je plocha bytu a qm měrná spotřeba tepla na byt. Pokud bych chtěl vypočítat denní potřebu tepla na byt, stačí do tohoto vzorce dosadit pouze denostupeň za konkrétní den nebo se musí změnit i konstanta qm, která má hodnotu 150kWh/m2/rok pro průměrný rodinný dům? Děkuji za odpověď.
Vážený pane,
vámi používaný postup je opravdu značně zjednodušený.
Věřím, že dává věrohodné výsledky pro průměrný byt, rozhodně ho ale nepoužívejte pro určení spotřeby nějaké reálné stavby!

Klíčovou hodnotou zde je průměrná hodnota spotřeby tepla na vytápění průměrného bytu 150kWh/m2/rok.
U reálných budov se pohybuje od 100 do 300 kWh/m2/rok.
Ze studie EkoWATTu využívající data ČSÚ vychází spotřeba energie na vytápění průměrného bytu (tj. rodinné + bytové domy) 262 kWh/m2/rok.
Novostavby rod. domků mají spotřebu okolo 90 kWh/m2/rok, pasivní domy mají méně než 15 kWh/m2/rok. Je zřejmé, že hodnota průměrné spotřeby bude klesat s rostoucím počtem nových staveb s nižší spotřebou a se zateplováním stávajících budov.

K vašemu dotazu:
Pokud do vzorce dosadíte počet denostupňů za den, získáte spotřebu za den, nic dalšího se nemění. Obdobně zjistíte spotřebu za libovolné odbobí (týden, měsíc).
Ovšem vše pouze pro případ, že spotřeba bytu na vytápění je oněch 150 kWh/m2/rok.

U reálných staveb se mění i počet denostupňů podle klimatických podmínek. Předpokládám, že počet denostupňů pro vnitřní teplotu v bytě 21°C vyjadřuje ve vašem vzorci člen "D21" a číslo 4216 je počet denostupňů za celý rok pro průměrnou venkovní teplotu +3,8°C a průměrný počet dní vytápění 242 za rok.

Je-li v bytě nižší PRŮMĚRNÁ vnitřní teplota, pak je třeba změnit i číslo 4216 takto:
prům. vnitřní teplota 20°C: 3920
prům. vnitřní teplota 19°C: 3978

Více o výpočtu spotřeby pomocí denostupňů najdete třeba zde:
http://hestia.energetika.cz/encyklopedie/12.htm#12_3

Nástroj na výpočet denostupňů spolu s komentářem a dalšími články je zde:
http://www.tzb-info.cz/t.py?t=16&i=103&h=38
http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=2592
http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=2586

Přeji hezký den

Karel Srdečný, EkoWATT


*go121109*

Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný* -
Téma:  Vytápění
tisk