MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

HLEDÁME NOVÁ EKIS PO CELÉ ČR

Program EFEKT 2020 nabízí mj. dotaci na provoz energetických konzultačních a informačních středisek, tzv. EKIS. Uvítáme nová EKIS zejména v Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém kraji.
uzávěrka podání žádosti o dotaci na rok 2021 je 30.9.2020

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

14.4.09 / dotaz č. 13841
Dobrý den.

Chtěl bych se zeptat zda existuje pro firmu v současné době nějaký dotační program na výměnu starých uhlených kotlů (výkon stávajícího kotle spalující je asi 190 kW typu VSB4)za nový ekologický. Kotel slouží k vytápění provozovny.
Děkuji
Dobrý den, jelikož jste tazatelem z kategorie podnikatelského sektoru, tak se nabízí využití programu OPPI, prioritní osa 2 EKO-ENERGIE, aktivita 2.1, b) Zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie je hlavním cílem dosažení úspor energie. V případě, že modernizace stávajícího zařízení na výrobu energie povede k úspoře energie, je tento záměr podporován v rámci daného programu. U této aktivity by neměl být problém, že budou i nadále využívány fosilní paliva, jelikož hlavním ukazatelem je úspora energie a nikoliv využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie (toto je podporováno v rámci aktivity a). Na daný záměr je nutné mít vypracovaný energetický audit a při hodnocení projektu se klade důraz na aktivity, které doporučí energetický audit. V tuto chvíli je program Eko-energie uzavřen a v současné době Vám nedokážu říct, kdy bude možné znovu žádat o dotaci v rámci tohoto programu. Zároveň doporučuji se vždy řídit podmínkami dle aktuálně vyhlášené výzvy, jelikož může dojít ke změnám oproti výzvě minulé.
S pozdravem
Vladimír Baginský

*go121109*
Odpovídá:  Ing. Vladimír Baginský* - tisk