MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

HLEDÁME NOVÁ EKIS PO CELÉ ČR

Program EFEKT 2020 nabízí mj. dotaci na provoz energetických konzultačních a informačních středisek, tzv. EKIS. Uvítáme nová EKIS zejména v Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém kraji.
uzávěrka podání žádosti o dotaci na rok 2021 je 30.9.2020

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

6.4.09 / dotaz č. 13847
Dobrý den,
rádi bychom zateplili v rodinném domě strop sklepa, resp. podlahu kuchyně a chodby. Strop ve sklepě je betonový a podlaha nad ním je dřevěná prkenná, ale velmi studená. Je možno nalepit na strop polysteren nebo vatu a tím zajistit teplejší podlahu v přízemí? Jaká tloušťka PS nebo vaty by nejlepší efekt? Sklep je suchý, odizolovaný, větratelný a u stropu vedou trubky topení. V současné době jsou trubky obalené a sklep je studený. Do budoucna bychom ho chtěli lehce vytápět.
Děkuji moc za odpověď.
Betonový strop lze zatpelit některým kontaktním systémem (soustava = lepidla, kotvení, polystyrén, dilatační sítě, krycí omítka, správný technologický postup, apod.). K stanovení tloušŤky je kromě druhu materiálových vrstev v konstrukci stropu nutné znát rozměry a tloušťky vrstev. Pokud zašlete rozměrové výkresy s těmito údaji, lze stanovit tl. referenční tepelné izolace, aby strop vyhovoval např. doporučeným hodnotám ČSN 73 0540. Pokud v budoucnu chcete sklep vytápět, pak se zaizolování stropu snižuje efekt ze zateplení, neboť rozdíl teplot mezi kuchyní a sklepem se snižuje. Naopak vzrostou teplené ztráty obvodovými konstrukcemi sklepa, v kterém se vytápěním zvýší teplota ( předpokládám, že sklep není tepelně izolován, je pouze hydroizolace). Rovněž je potřeba konkretizovat požadavek "lehce vytápět" pomocí teploty °C.
V současném stavu je správné, že potrubí topného systému je zaizolavané, zvláště když vede nevytápěným prostorem. Izolace by měla vyhovoat podmínkám vyhl. 193/2007 Sb.
Navrhuji, aby jste s dokumentací stávajícího stavu domu navštívili nejbližší středisko EKIS, kde lze provést dle konkrétních rozměrů orientační výpočty a podrobnější diskuzi, pokud žádné neseženete, jsme vám k dizpoici u nás ve středisku - www.seap.cz.

*go121109*
Odpovídá:  Ing.,CSc. Vlastimi Brada* - tisk