MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

HLEDÁME NOVÁ EKIS PO CELÉ ČR

Program EFEKT 2020 nabízí mj. dotaci na provoz energetických konzultačních a informačních středisek, tzv. EKIS. Uvítáme nová EKIS zejména v Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém kraji.
uzávěrka podání žádosti o dotaci na rok 2021 je 30.9.2020

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

6.4.09 / dotaz č. 13853
Dobrý den,
bydlíme v řadovém rodinném domku o půdorysných rozměrech 11,85x6,9m postaveném ve svahu.Širšími stranami sousedíme s okolními domy,užší vyšší strana je obrácená na jih a má celkem 4 podlaží o výšce fasády 12m, protilehlá severní fronta je dvoupodlažní,přičemž fasáda je jen v přízemí, nad kterým je už střecha s podkrovním bytem. Severní fasádu, která je poměrně malá a přilehlou ložnici většinou ani nevytápíme, jsme tepelně neizolovali,vyměnili jsme pouze jediné okno 2400x1600. Na jížní straně chceme provést výměnu oken a balkonových dveří, ale se zateplením váháme. Do této jížní fasády se nám totiž ve slunných dnech opírá slunce, které není stíněno žádným domem ani stromy a tepelný zisk okny a jistě i fasádou je naprosto zřetelný.Pokud bychom fasádu zaizolovali,ztratili bychom tuto výhodu.Trochu jiná je ovšem situace za oblačnosti.Můžete nám poradit, jak se rozhodnout a jakou tl.izolace případně volit? Není výhodnější raději investovat do kvalitnějších oken,(na př. trojsklenných) , která máme poměrně velká(3ks 2400x1600, 2 sady 1500x1600+balkónové dveře 900x2400,4ks 600x900 a 1ks 1800x1200? Vnější zeď této jížní strany je zčásti z plných cihel tl.45cm,zčásti z dutých "týnek" tl.30cm a část technického dolního podlaží je z plných cihel tl.30cm.
Děkuji předem za Vaši odpověď.
S pozdravem
Hezký den,

co se týká doporučené tlouštky dodatečné tepelné izolace fasády Vašeho domu je potřebné vycházek z požadavků závazné ČSN 73 0540-2, která se týká požadavků na tepelně technické vlastnosti stavebních kostrukcí. V této normě jsou v přehledné tabulce uvedeny jak požadované hodnoty součinitelů prostupu tepla obvodovými konstrukcemi (pro obvodové zdivo "U"pož.=0,38 W/m2K), tak také hodnoty doporučené (pro obvodové zdivo "U"doporuč.=0,25 W/m2K). Vzhledem k tomu, že budete stejně potřebovat pro Stavební úřad projekt zateplení, tak Vám doporučuji nechat si od stavebního projektanta vypočítat a navrhnout optimální tloušťku zateplení dle ČSN 73 0540-2. Je méně vhodné provést pouze výměnu oken, protože vlivem jejich vysoké těsnosti a nedostatečného větrání může v případě nezatepleného objektu docházet vlivem tepelných mostů ke vzniku kondenzace a plísní. Domnívám se, pokud nemáte dostatečný přesah střechy, jenž zastiňuje z větší části okna v letním období, že musí u Vás v letním období v době slunečního svitu docházet k přehřívání interiéru. Částečnou ochranou proti tomu by mohla být právě dodatečná tepelná izolace zdiva, která Vám bude pomáhat v létě zajistit tepelnou stabilitu v interiéru. Pokud vyměníte okna za okna s lepšími tepelně technickými parametry například se součinitelem prostupu tepla Ug = 0,7 W/m2K musíte počítat s tím, že se změní jak propustnost energie g na cca 38 % , tak také propustnost světla TL cca 64 %.

S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník, energetický poradce ECČB


*go121109*
Odpovídá:  Lubomír Klobušník* - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk