MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

HLEDÁME NOVÁ EKIS PO CELÉ ČR

Program EFEKT 2020 nabízí mj. dotaci na provoz energetických konzultačních a informačních středisek, tzv. EKIS. Uvítáme nová EKIS zejména v Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém kraji.
uzávěrka podání žádosti o dotaci na rok 2021 je 30.9.2020

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

8.4.09 / dotaz č. 13891
Dobrý den pane inženýre Lenžo,
obracím se opět na Vás s dotazem ve věci právě zveřejňovaného dotačního programu "Zelená úsporám".
1. budou dotace poskytovány i na výměnu oken?
2. okna máme v plánu měnit zítra, tj. 8.4.2009. Na internetovém servru novinky.cz jsem se dočetla, že dotace startují 22.4.2009. Můžeme žádat o dotaci, pokud okna měníme již 8.4.2009? Nebo máme pro jistotu požádat dodavatelskou firmu, aby nám vystavila předávací protokol k dílu až po datu 22.4.?


Velice děkuji a těším se na Vaši odpověď.
Milá paní,

srdečně Vás zdravím a děkuji za Vaše dotazy. Jak určitě víte, včera byly na tiskové konferenci zveřejněny podrobné podmínky programu podpory obnovitelných zdrojů energie a úspor energie v obytných budovách z prostředků z prodeje emisních kreditů pod názvem ZELENÁ ÚSPORÁM. Na základě těchto dokumentů jsme zpracovali odpovědi na vaše dotazy.

1. Dotace na výměnu oken poskytovány jsou, avšak za těchto podmínek:
- nová okna musí dosahovat parametr Uw<=1,2 (celkový součinitel prostupu tepla oknem)
- a zároveň vnějších dveří (z vytápěného nebo částečně vytápěného prostoru do venkovního prostředí s dosažením UN<=1,2 (součinitel prostupu tepla) nebo z vytápěného do částečně vytápěného prostoru s dosažením UN<=2,3)
- v části programu A.2 Kvalitní zateplení vybraných částí obálky budovy (dílčí zateplení) je stanoven další požadavek, a to, že si žadatel (stavebník) musí vybrat 3 z 5 nabízených dílčích energeticky úsporných opatření na objektu (pokud vyměňuje i hlavní zdroj, postačí 2 opatření z 5)
- Stručně pět nabízených opatření: zateplení vnějších stěn, zateplení střechy, zateplení podlahy, výměna oken, instalace systému nuceného větrání s rekuperací (podrobnější podmínky pro jednotlivá opatření najdete v programovém dokumentu – je požadováno dosažení alespoň doporučených hodnot součinitele prostupu tepla danou částí obálky objektu UN (W/(m2.K)) dle ČSN 73 0540-2 – znění z dubna 2007)
- Vybraná opatření je nutné realizovat vždy v plném rozsahu na celé ploše dané části obálky budovy.

2. Ohledně rozhodného data pro možnost čerpání dotace programový dokument říká, že v programu není možné podpořit žádosti u projektů, jejichž realizace byla dokončena před 1. dubnem 2009.
Rozhodné datum pro určení bude datum kolaudace nebo datum převzetí stavby či technologie od dodavatelské firmy. V případě více dodavatelů stavby je rozhodné datum převzetí posledního díla, které je nutné pro splnění podmínek programu v dané oblasti podpory.

Na závěr ještě dvě poznámky. Příjem žádostí o dotaci začne 22. dubna 2009 na krajských pracovištích SFŽP a podle informací ze SFŽP zatím nejsou patřičné formuláře k dispozici.
Kompletní materiály k programu Zelená úsporám na jdete na speciálních webových stránkách www.zelenausporam.cz.

S pozdravem a přáním úspěchů


Ing. Libor Lenža
Regionální energetické centrum, o. p. s.

*go121109*
Odpovídá:  Ing. Libor Lenža* - tisk