MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

HLEDÁME NOVÁ EKIS PO CELÉ ČR

Program EFEKT 2020 nabízí mj. dotaci na provoz energetických konzultačních a informačních středisek, tzv. EKIS. Uvítáme nová EKIS zejména v Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém kraji.
uzávěrka podání žádosti o dotaci na rok 2021 je 30.9.2020

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

7.4.09 / dotaz č. 13898
Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu:

Jaká je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla "Un" pro těžkou venkovní stěnu nevytápěného (!) schodišťového prostoru bytového domu, který se dodatečně zatepluje. Platí hodnota 0,38 W/m2K dle ČSN 730540-2 pro všechny venkovní stěny?
Dobrý den, požadovaná hodnota souč. prostupu tepla dle ČSN 730540 je závislá na vnitřním a venkovním prostředí a rozlišuje tyto varianty: venkovní prostředí x vytápěný prostor - pak U = 0,38 W/m2K, venkovní prostředí x částečně vyt.prostor - pak U = 0,75 W/m2K, nevytápěný prostor x vytápěný prostor - pak U = 0,6 W/m2K , částečně vytápěný x vytápěný prostor - pak U = 0,75 W/m2K, pro venkovní prostředí x nevytápěný prostor není U stanoveno, takže budete muset vybrat z výše uvedených. Myslím, že by to mohl být ten druhý případ, ale pak by se musela řešit i konstrukce do vytápěného prostoru.


*go121109*
Odpovídá:  Editor MPO - tisk