MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

HLEDÁME NOVÁ EKIS PO CELÉ ČR

Program EFEKT 2020 nabízí mj. dotaci na provoz energetických konzultačních a informačních středisek, tzv. EKIS. Uvítáme nová EKIS zejména v Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém kraji.
uzávěrka podání žádosti o dotaci na rok 2021 je 30.9.2020

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

7.4.09 / dotaz č. 13900
chtěl bych vybudovat elektrárnu krerá byužívá energii slunce. O fotovoltaických elektrárnách se dá sehnat dost informací ale o fototermické elektrárně nic. Prosil bych o vysvětlení principu práce,výhody,nevýhody,účinnost, návratnost vložených investic a kdo se zabývá výrobou těchto elektráren, případně nějaký kontakt.... děkuji
Dobrý den vážený tazateli, jak správně uvádíte, v souvislosti s využíváním sluneční energie se objevují pojmy jako fototermické panely a fotovoltaické panely. Principielní rozdíl je v tom, že fotovoltaické panely jsou tvořeny nejčastěji křemíkovými články, které převádí světelnou energii na elektrickou, kdežto fototermické převádí sluneční záření na tepelnou energii, takže už z principu je nesmysl hovořit o fototermické elektrárně, protože se žádná elektřina v tomto případě nevyrábí. Fototermické panely jsou vám možná známé pod pojmem sluneční kolektory, které vám ohřívají vodu. A výrobců a dodavatelů těchto systémů najdete na internetu desítky.

Jako fototermickou elektrárnu lze chápat i soustavu parabolických zrcadel, která soustřeďují odražené sluneční záření do centra, kde se ohřívá a vypařuje vhodné médium. Páry pak expanzí na na turbíně přeměňují svoji energii na mechanický točivý pohyb a následně na elektrickou energii. Z popisu je zřejmé, že zařízení je podstatně náročnější než fotovoltaika, a tedy i větší, investičně náročnější a je provozováno pouze v lokalitách s podstatně vyšším úhrnem slunečního záření. Nevím o tom, že by někdo taková zařízení prodával komerčně.
Na obdobném principu fungují podstatně menší systémy, které využívají Stirlingův motor místo parní turbíny. Další informace naleznete na adrese www.stirlingenergy.com/advantages.htm

*go161109*
Odpovídá:  Editor MPO - tisk