MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

HLEDÁME NOVÁ EKIS PO CELÉ ČR

Program EFEKT 2020 nabízí mj. dotaci na provoz energetických konzultačních a informačních středisek, tzv. EKIS. Uvítáme nová EKIS zejména v Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém kraji.
uzávěrka podání žádosti o dotaci na rok 2021 je 30.9.2020

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

14.4.09 / dotaz č. 13947
Instalace tepelného čerpadla do chalupy:
popis : již instalováno : el.akum.nádrže
3000 l , tepelná izolace: polystyren a plast.okna,zplynovací kotel ATMOS KOMBI propojený s nádržemi.Aku el. výkon cca 15-20kW běžně stačí (plus krby na dřevo občas).
Záměr :instalovat tep. čerpadlo jako doplňkový zdroj (event. vyřadit kotel ATMOS)pro úsporu el.en.
DOTAZ : lze získat dotaci ? Kolik by byly
cca náklady ?Další podrobnosti event.zašlu.
Dorý den a děkuji za Váš dotaz.
Podle programu "Zelená úsporám" bude podporována instalace tepelných čerpadel, kterými bude nahrazen buď zdroj na tuhá a kapalná fosilní paliva, nebo elektrické vytápění. Protože podle Vašeho dotazu máte instalován kombinovaný způsob vytápění a to el. energií přes akumulační nádrž a zároveň kotelem Atmos Kombi, který je podle výrobce určen ke spalování hnědého uhlí a dřeva ( ev. černého uhlí), jsou splněny podmínky, za kterých může být dotace poskytnuta.
Náklady na instalaci tepelného čerpadla budou záviset na jeho výkonu a na zvolené technologii. Zde je nutno upozornit, že tepelné čerpadlo musí splňovat požadované hodnoty topného faktoru, uvedené v podmínkách pro přiznání dotace, otopná soustava vytápěného objektu musí být vybavena regulací zohledňující venkovní a vnitřní teplotu a že tepelná čerpadla typu vzduch-voda budou podporována nižší částkou.

*go161109*