MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

HLEDÁME NOVÁ EKIS PO CELÉ ČR

Program EFEKT 2020 nabízí mj. dotaci na provoz energetických konzultačních a informačních středisek, tzv. EKIS. Uvítáme nová EKIS zejména v Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém kraji.
uzávěrka podání žádosti o dotaci na rok 2021 je 30.9.2020

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

10.4.09 / dotaz č. 13965
Dobrý den
koupili jsme a rekonstruujeme dům asi 90 let starý,cihlový a neexistuje k němu žádná dokumentace.Chtěli bychom využít "zelené dotace".Okna již máme vyměněna,tak by se jednalo o dílčí dotaci tj.zateplení půdy,podlah,výměna vchodových dveří a solární ohřev vody.Co je vše potřeba za dokumentaci o domě k podání žádosti a zda je možné zjistit nebo vypočítat předem výši dotace???
Jěště k celkovému zateplení...má smysl zateplovat zeď o tloušťce 60 cm???
Předem děkuji za odpovědi
Dobrý den.
Na základě vašeho dotazu předpokládám, že chcete žádat o dotaci z programu „Zelená úsporám“ v oblastech A.2 (kvalitní zateplení vybraných částí ...) a C.3 (instalace solárně-termických kolektorů).
Pro dotaci samotnou vám doporučuji přečíst „příručku pro žadatele o podporu“ kterou najedete na internetových stránkách www.zelenausporam.cz nebo přímo na odkazu http://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/14/4340-prirucka_pro_zadatele_o_podporu.pdf , kde máte uvedeny všechny odpovědi na vaše dotazy, a to i v možných variantách, jako např. zda o dotaci budete žádat před, anebo po ukončení realizace. V příručce jsou uvedeny i další údaje např. o kvalitě zateplení, minimální roční předpokládaný zisk energie ze slunečních kolektorů, atd.
Bez ohledu na případné dotace je především nutné si uvědomit, že pokud budete provádět uvedené změny stavby, musíte postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb „Stavební zákon“. Z tohoto vám vyplývají obecné požadavky např. na stavební řízení a kolaudaci nebo jiný situaci adekvátní postup a dále vyplývají požadavky na příslušnou dokumentaci v rozsahu např. dle vyhl. č. 499/2006 Sb. „O dokumentaci staveb“. Tento postup, který je zcela nezávislý na dotaci, musíte dodržet a konkrétní postup doporučuji řešit s vaším stavebním úřadem. Bohužel se názory jednotlivých stavebních úřadů velmi liší.
Teprve pokud budete stavbu připravovat a provádět dle těchto zásad budete také moci uplatňovat dotace. Pro dotaci však bude nutné doplnit další dokumenty. Jejich rozsah si můžete přečíst na straně 28 „příručka pro žadatele o podporu“ „přílohy k žádosti“, a to opět ve variantách, zda o dotaci budete žádat před, anebo po ukončení realizace.
Na straně 16 příručky v tabulce č. 2 jsou uvedeny možné výše podpory u jednotlivých opatření, které si tak předběžně můžete vypočítat. Max. výše dotace je vždy ohraničena max. procentním podílem dotace k celkové investici.
Co se týče zateplení stěny 60 cm, je nutné provést výpočet jejích tepelně technických vlastností. Vzhledem ke stáří domu si ale předběžně dovolím tvrdit, že zateplena bude muset být.

S pozdravem.

Ing. Jaroslav Stáňa, DiS.

*go161109*
Odpovídá:  Ing.,DiS Jaroslav Stáňa* - tisk