MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

HLEDÁME NOVÁ EKIS PO CELÉ ČR

Program EFEKT 2020 nabízí mj. dotaci na provoz energetických konzultačních a informačních středisek, tzv. EKIS. Uvítáme nová EKIS zejména v Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém kraji.
uzávěrka podání žádosti o dotaci na rok 2021 je 30.9.2020

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.4.09 / dotaz č. 13983
Dobrý den, prosím o osobní jednání ohledně vypracování odborného posudku stávajícího stavu, propočty návratnosti jednotlivých opatření
vyhotovení projektové dokumentace včetně výpočtů tepelných ztrát objektů, měrné roční spotřeby na vytápění, vyplnění žádosti pro podání na pracoviště SFŽP
Vážený pane, doporučuji Vám si v první fázi k dané problematice dohodnout odbornou konzultaci na našem poradenském středisku EKIS v Olomouci na ul. Jihoslovannská 21. Prosím doporučuji termín dopředu dohodnout telefonicky na tel. 777068990, Ing. P.Svoboda

*go181209*
Odpovídá:  Ing. Pavel Svoboda - EKIS Olomouc tisk