MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

HLEDÁME NOVÁ EKIS PO CELÉ ČR

Program EFEKT 2020 nabízí mj. dotaci na provoz energetických konzultačních a informačních středisek, tzv. EKIS. Uvítáme nová EKIS zejména v Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém kraji.
uzávěrka podání žádosti o dotaci na rok 2021 je 30.9.2020

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

14.4.09 / dotaz č. 13990
Dobrý den, prosím o základní informace k zateplení rodinného domu z programu podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie pro rodinné domy v roce 2009. Uvažujeme o zateplení a výměnu oken v rodinném domě ve Žďáře nad Sázavou.
Dobrý den, pro období 01.04.2009 - 31.12.2012 byl vydán program podpory využívání energie z obnovitelných zdrojů a úspor energie v režimu bydlení "Zelená úsporám". Program je rozdělen na tři základní oblasti podpory, kde v části "A" úspora energie na vytápění je dále rozdělen na A.1. komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu, příp. A.2. kvalitní zateplení vybraných částí obytných domů (dílčí zateplení). Ve Vašem případě zřejmě půjde o kombinaci A.2.1. zateplení vnějších stěn a A.2.4. výměna oken. V tomto případě je třeba dosáhnout hodnoty součinitele prostupu tepla konstrukce u A.2.1. menší nebo rovno 0,25 W/m2K, u A.2.4. u oken menší nebo rovno 1,2 W/m2K. Hodnoty součinitele prostupu tepla Vám může stanovit autorizovaný inženýr, technik (projektant), architekt dle autorizace ČKAIT nebo energetický auditor dle autorizace MPO, příp. lze hodnoty převzít z průkazu energetické náročnosti budovy, pokud jej máte zpracován. Pro úplnou orientaci v programu je vydána Příručka pro žadatele o podporu, verze 1.2 ze dne 08.04.2009, kterou lze stáhnout z webových stránek Státního fondu životního prostředí www.sfzp.cz, kde v horní liště vlevo odkliknete "zelená úsporám", pod tím kliknete na "dokumenty ke stažení", kde si již můžete příručku stáhnout. Příjem žádostí o dotace začne 22. dubna 2009, od tohoto data budou žadatelům také na uvedených webových stránkách k dispozici formuláře žádostí. Závěrem Vám doporučuji konzultovat tuto záležitost s krajským pracovištěm Státního fondu životního prostředí, ve Vašem případě v Jihlavě nebo si vyžádat odbornou pomoc autorizovaných osob jak dle ČKAIT tak MPO.

*go181209*