MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

HLEDÁME NOVÁ EKIS PO CELÉ ČR

Program EFEKT 2020 nabízí mj. dotaci na provoz energetických konzultačních a informačních středisek, tzv. EKIS. Uvítáme nová EKIS zejména v Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém kraji.
uzávěrka podání žádosti o dotaci na rok 2021 je 30.9.2020

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

14.4.09 / dotaz č. 13992
co to jsou palivové články?
Palivový článek je zařízení, které dokáže přeměnit palivo na elektřinu přímo. Například fungování vodíkového palivového článku si lze představit jako obrácenou hydrolýzu vody: Při hydrolýze přivádíme na alektrody elektřinu a rozkládáme vodu na kyslík a vodík. V palivovém článku přivádíme kyslík a vodík a vzniká elektřina.
To je významný rozdíl oproti dosavadnímu způsobu výroby elektřiny, kde se splaováním paliva nejprve roztočí motor či turbína a touto prací se pohání generátor. Více zde:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Palivov%C3%BD_%C4%8Dl%C3%A1nek
https://www.mpo-efekt.cz/dokument/3111.pdf

Karel Srdečný, EkoWATT

*go181209*
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný* - tisk