MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

OMEZENÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ V PORADNÁCH EKIS

PORADNY EKIS MOHOU PŘERUŠIT POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ PO DOBU PANDEMIE.
Při zájmu o konzultaci nejdříve kontaktujte vybrané EKIS telefonicky či e-mailem a postupujte dále podle vzájemné dohody.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

27.4.09 / dotaz č. 14247
Dobrý den, stavím RD, přízemní, nepodsklepený, s malou částí pochozí půdy. Vytápění bude teplovodní, podlahové, kotel bude TČ Nibe 1240 + rekuperační jednotka. V současné době řeším otázku zateplení stropu a obvodových zdí, které mám z Ytongu P2-400 30 cm. Nevím, zda mám použít vatu od Rockwool nebo polystyren. Na stropě bude 32 cm izolace, na obvodových zdech jsem plánoval 18 cm. Lidi mě straší kondenzací vody. Nemám žádné speciální požadavky na hlučnost či hořlavost. Kde bych měl udělat parozábranu a z čeho?
Vážený pane inženýre,

pro obě varianty zateplení obvodových stěn Vašeho domu jsem provedl výpočet průběhu tlaku vodních par v konstrukci a celkovou roční bilancí vlhkosti v konstrukci.

Obvodová stěna byla uvažována ve skladbě: 10mm omítka, 300mm Ytong a 180mm tepelného izolantu. Pro obě varianty zateplení lze konstatovat, že součinitel prostupu tepla konstrukce je hluboko pod doporučenými hodnotami ČSN.

V případě zateplení obvodové stěny polystyrenem vychází z výpočtů kondenzační zóna do vnitřní části tepelného izolantu (je dobré, že není v Ytongu) s ročním množstvím zkondenzované vodní páry v konstrukci 0,026 kg/m2 (u konstrukcí s difúzně málo propustnou vnější vrstvou je povoleno 0,1 kg/m2), zároveň je roční množství vypařené vodní páry z konstrukce 0,622 kg/m2. Množství vypařené vodní páry je tedy mnohonásobně vyšší, konstrukce z hlediska kondenzace vlhkosti vyhovuje požadavkům ČSN 73 0540. Roční množství zkondenzované páry pod 0,1 kg/m2 bude vyhovující až do cca 70% relativní vlhkosti v interiéru pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C a do cca 65% relativní vlhkosti v interiéru pro venkovní výpočtovou teplotu -17°C.
Zateplení polystyrenem je tedy z hlediska ČSN vyhovující.

Při zateplení obvodové stěny minerální vatou (uvažována Fasrock L) v tl. 180mm nedochází ke kondenzaci vodní páry v konstrukci, ovšem za předpokladu použití difúzně otevřené vnější omítky a případných nátěrů.

Oba systémy zateplení jsou z hlediska kondenzace vyhovující, rozhodnutí tedy bude na Vás jako na investorovi.


U stropu do půdy jste neuvedl přesnou skladbu, nicméně obecně lze doporučit instalaci parozábrany před tepelnou izolaci konstrukce (ze strany interiéru). Základní podmínkou funkčnosti parozábrany je však její pečlivá instalace (přelepování spojů, nenarušování prostupy, těsné napojení na konstrukce, ...). Výrobců parozábran je mnoho, přímo ve Dvoře Králové n. L. je např. Juta – parozábrana Jutafol. Vhodnost použití a umístění parozábrany je možné zkonzultovat s technickým zástupcem výrobce.

S pozdravem

Ing. Vladimír Mertlík

*go181209*
Odpovídá:  Ing. Vladimír Mertlík* - tisk