MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

OMEZENÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ V PORADNÁCH EKIS

PORADNY EKIS MOHOU PŘERUŠIT POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ PO DOBU PANDEMIE.
Při zájmu o konzultaci nejdříve kontaktujte vybrané EKIS telefonicky či e-mailem a postupujte dále podle vzájemné dohody.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

27.4.09 / dotaz č. 14290
Dobrý den, mám prosím dotaz:
Který právní předpis ukládá nemocnicím mít záložní zdroje el. energie a tepla?
Děkuji
Dobrý den.
Potřeba vybudovat záložní zdroje el.energie a tepla vyplývá z povahy zásobovaného objektu a z přístupu přímého investora k řešení této otázky v době výstavby. Pokud dodavatel el.energie závazně, smluvně garantuje, že zabezpečí plynulou dodávku el.energie a v případě jakékoliv havarie v rozvodné síti zajistí dodávku náhradním řešením, není nutné náhradní zdroj el.energie zabezpečovat. Pokud se tak nestane a náhradní zdroj byl původně kolaudován, je nutné ho udržovat v provozuschopném stavu (stavební zákon).
U náhradního zdroje tepla je situace složitější z toho důvodu, že dodavatel tepla ( horké vody - Dalkia ČR, a.s) má na základě "zák.č.: 458/2000Sb. Energetického zákona" právo na výluku z důvodu oprav rozvodné sítě v délce trvání 14 dní. Vzhledem k tomu, že nemocnici nelze provozovat bez dodávky teplé vody, popř. jinak transformovaného tepla, byl původně náhradní zdroj vybudován a zkolaudován. Pokud není dostupné jiné řešení, které by zabezpečilo provoz zařízení i v době zákonné odstávky, je nutné udržovat náhradní zdroj v provozuschopném stavu (stavební zákon).
Odpovědí na Váš dotaz je : Z hlediska zdravotních a hygienických předpisů je pro zajištění trvalého provozu nemocnice nutné mít zabezpečenu trvalou dodávku el.energie a tepla. Zodpovídá - majitel objektu.
S pozdravem
RICHTER - Projekční kancelář
Národní 5, 736 01 Havířov-Město
tel.: 596810525, e-mail: juliusrichter@tiscali.cz

*go181109*
Odpovídá:  Julius Richter* -
Téma:  Vytápění
tisk