MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKI / odpověď

2.9.09 / dotaz č. 16103
Dobrý den,chtěl bych se zeptat,jakou skladbu podlahy použít v starším rodinném domě,asi 100 let,obvodové zdi jsou 70cm silné z plných cihel bez vodorovné izolace,větší část domu je obytná a část, kde bude nová místnost,byla využívaná jako hospodářská část,později sklad s uhlím a tato část je vůči podlaze v obytných místnostech o 60 cm níže a pouze hliněná podlaha .Zda tento rozdíl využít jako zásyp z makadanu,pak drobnějším štěrkem,kde uložit drenážní hadice a vyvést mimo zeď,kvůli odvětráváním atd. jak uvádíte ve starších odpovědích na podobné téma. Anebo raději vytvořit podlahu pomocí trámů v určité výši a pod nimi vzduchoprázdno,případně pomocí IGLU od firmy GABEX,což je finančně náročnější.Předem děkuji za odpověď.
Vážený pane,
Vašemu dotazu by prospěla ještě informace o stupni vlhkosti v místě daného objektu, resp. úroveň spodní vody, ale to si jistě poradíte sám. Pokud se týče podkladu pod novou podlahu ve starých budovách, jak by se to mělo moderně provést, navrhujete sám velmi dobře. Citované díly IGLU firmy GABEX z Pardubic jsou jedny z mnohých, jež se na internetu včetně všech detailů vyskytují ve velkém množství.
Další Vámi uváděna varianta s trámky a stropem, pod nímž by byl prázdný prostor, je na pováženou. Buď by byl prostor dobře větrán a pak by podlaha tzv. promrzala, nebo by byl uzavřen a zemní vlhkost by udělala své. Za pár let by se to muselo generálně opravovat.
Ten Váš první návrh, třebaže by nebyl přímo podle učebnice, by nemusel být tak nákladný, ale asi by Vám dobře posloužil na mnoho let. Doporučoval bych na urovnanou stávající zeminu položit paralelně drenážní trubice průměru 100 mm. Jejich vzdálenost by měla být podřízena celkové úrovni lokální vlhkosti, jak jsem uvedl v úvodu. Vzdálenost by neměla byt větší než 1 m, spíše méně. Pokud by trubice měly mírný sklon, což by nebylo obtížné zajistit, pak by to nebylo na škodu, ale není to nutné. Všechny " spodní" konce trubic by měly být zaústěny pomoci T kusů do příčné trubice téhož průměru a tato na nejnižším místě vyvedena ven. Aby se docílilo vysušujícího proudění, bylo by dobré rovněž zaústit "horní" konce obdobně pomoci T kusů do příčné trubice a tu rovněž vyústit ven pokud možno na relativně nejvyšším místě a vystupující konec nad úroveň okolní zeminy zajistit sítem.
Pak by bylo vhodné prostor zasýpat a mírně udusat tříděnou hrubší vysokopecní struskou (ve vašem kraji z Nové Huti), pak strusku jemnější frakce nebo přímo zpevňující betonovou vrstvu. Do podkladu se musí se rovněž dát izolační vrstva (např. odpovídající polystyren 100 mm). Poslední podkladovou vrstvou by měl být kvalitní zpevňující a vyrovnávající betonový, resp. jiný, podpodlahový základ.
S pozdravem
Dr.Venanc Walder - EKIS ENERGO-STEEL spol. s r.o. Ostrava

*go231109*
Odpovídá:  Ing., DrSc. Venanc Walder* - tisk