MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKI / odpověď

2.9.09 / dotaz č. 16409
Z programu zelená úsporám je možné žádat o dotaci na komplexní zateplení panelového domu. Požadavek je dosažení měrné roční potřeby tepla 55 kWh/m2. Počítal někdo jakou sílu zateplení musíme použít při výměně oken s požadovaným prostupem tepla 1,2?
Dobrý den,

Na Váš dotaz není jednoznačná odpověď. Někdy může stačit zateplení o tloušťce 10cm, jindy 12 nebo 14 atp. Záleží na mnoha dalších faktorech jako jsou parametry stávajícího zdiva (původní konstrukce), geometrii objektu (poměr ochlazované plochy vůči obestavěnému prostoru, případně poměru plochy oken vůči fasádě), atd. Takže tento výpočet je nutno provést pro každý jednotlivý případ zvlášť. Prosím obraťte se na firmu či osobu zabývající se těmito výpočty nebo můžete využít informačního centra ČKAIT, kde je uveden seznam expertů, vykonávající tuto činnost pro program Zelená úsporám.
S pozdravem
Vladimír Baginský

*go251109*
Odpovídá:  Ing. Vladimír Baginský* - tisk