MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKI / odpověď

2.9.09 / dotaz č. 16444
Dobrý den , uvažujeme o využití odpadního tepla ve spalinách plynových pecí pro výrobu elektřiny některým z ORC systémů nebo Stirlingovým cyklem. Parametry z předběžných kontaktů s výrobci vycházejí celkem relevantně
kč /t co2 rok
cca 13 tis Kč

Kč/instal kWe
cca 30 tis Kč.
Tento způsob však není obsažen v zákoně 180/2005 přitom nesporně znamená snížení emisí.
Dotaz zní , zda a za jakých podmínek lze na tento projekt získat dotaci , jednak na samotné zpracování projektu , jednak na vlastní investici.

Pěkný den
Vážený pane ,
způsob výroby elektrické energie z OZE prostřednictvím Stirlingova motoru nebo ORC skutečně není explicitně v zák. 180/2005 Sb. jmenován, protože k tomu není důvod. Tento zákon pouze definuje způsob podpory výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů bez toho, že by definoval způsob této výroby.
Na projekt využití odpadního tepla je možno získat dotaci v současné době (tím myslím období 2007-13) z několika zdrojů. Pro Vás je důležité jaká právnická (nebo fyzická) osoba bude o dotaci žádat. Jako podnikatel, předpokládám, to je Operační program Podnikání a inovace (OPPI) - program EKO-ENERGIE, který pro Ministerstvo průmyslu a obchodu administruje Czechinvest. Podrobnosti např.http://www.czechinvest.org/eko-energie-vyzva-ii. Vzhledem ke stávajícím prioritám by obodobný projekt měl při kvalitním zpracování žádosti nadstandartní šance na dotaci - až 40% uznatelných investičních nákladů. Bohužel vyhlášení další výzvy lze očekávat až v příštím roce.
Další možností je program EFEKT, který (se předpokládá) bude MPO vyhlašovat pravděpodobně na přelomu roku. Podrobnosti o předchozí výzvě naleznete například zde https://www.mpo-efekt.cz/cz/aktuality/11991.
Jako zemědělec nebo příspěvková organizace by jste potenciálně mohl žádat i z programů OPŽP nebo v rámci SZIF, ale to nepředpokládám.
Dnes tedy nemůžete přímo žádat v žádném z programů. V podstatě, o kdyby to bylo možné asi by jste nebyl schopen dát dohromady požadované podklady. Takže dobu do vyhlášení výzvy některého z programů doporučuji využít ke zpracování potřebných dokladů - především energetického auditu nebo studie proveditelnosti a zpracování dokumentace minimálně na úrovni pro stavební povolení, na tyto činnosti se většinou dotace nevztahuje. Přesněji řečeno do uznatelných nákladů lze některé z těchto činností započítat po "zaregistrování projektu"

Golasovský


*go251109*
Odpovídá:  Ing. Lubomír Golasovský* - tisk