MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

15.9.09 / dotaz č. 16968
Dobrý den, hledám nějakou studii srovnávající life cycle žárove vs. zářivky abych měl dost argumentů k obhajobě nařízení EU k zákazu žárovek. Často se hovoří o rtuti apod.
Dobrý den,

americký Rocky Mountain Institute vydal studii srovnávající životní cyklus žárovky a kompaktní zářivky. Můžete si ji stáhnout:
www.rmi.org/images/PDFs/Climate/C08-02_CFL_LCA.pdf

Závěr studie lze shrnout tak, že kompaktní zářivka je reálné řešení v osvětlovacím sektoru. Zákazník by nicméně měl dbát na recyklaci kompaktní zářivky. V našem prostředí to znamená zpětný odběr ve sběrných dvorech či u prodejců elektroniky.
Pavel Kárník

*go021209*
Odpovídá:  Ing. Pavel Kárník* -
Téma:  Osvětlení
tisk