MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

8.8.08 / dotaz č. 1766
Vážený pane,
chtěl bych vědět, jaká síla tepelné izolace (p.polystyren) je nyní doporučována pro zateplení plného zdiva 45cm vzhledem k současným požadavkům na prostup tepla ?
Děkuji za odpověď.
Dobrý den,

tepelně technické vlastnosti zdiva se hodnotí a navrhují podle normy ČSN 730540-2. Tato norma udává hodnoty součinitele prostupu tepla ve dvou úrovních:
požadované hodnoty - musí být dodrženy při nové výstavbě
doporučené hodnoty - jedná se o hodnoty, na které by bylo vhodné zdivo navrhovat, nebo se jim alespoň přiblížit
Pro zdivo z plných cihel 45 cm je minimální tlouška tepelné izolace PPS 9 cm pro požadovanou hodnotu a 16 cm pro doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla.
Doporučoval bych vám volit tepelnou izolaci z PPS 15 cm, při této tloušče není nutné použít kotvící hmoždiny s kovovým trnem, které jsou dražší než hmoždiny plastové.
S pozdravem
Milan Mach

zkontrolováno: "*ba240409"
Odpovídá:  Milan Mach* - tisk