MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

12.8.08 / dotaz č. 1780
Dobrý den, mám poněkud zmatek v garanci výkupních cen a zelených bonusů. Po pročítání stránek různých dodavatelů fotovoltaických systémů člověk nabývá dojmu že garance výkupní ceny a zelených bonusů je po dobu životnosti systému, tedy 20 let. Nicméně po pozorném pročítání webu Energetického regulačního úřadu vše vypadá poněkud jinak. Podle ERÚ je garantována 20 let pouze výkupní cena(prodej veškeré energie do sítě) nikoliv však zelený bonus, který je garantován po dobu jednoho roku a obecně bude klesat, tak jak bude růst cena el.energie. Pochopil jsem tedy, že pokud zvolím jako způsob podpory zelený bonus, bude mi pravděpodobně každoročně tato podpora klesat(samozřejmě to bude vyváženo vyšší cenou el.energie kterou nebudu muset nakoupit). Je prosím tento můj výklad správný? Je to důležité zejména ke vztahu splácení bankovního úvěru kdy výnosy z FV systému budou v čase klesat.
Děkuji za odpověď.
Vážený pane,
Na stránkách ERU (http://www2.eru.cz/dias-read_article.php?articleId=451) se píše:
Výkupní ceny a zelené bonusy jsou podle vyhlášky č. 150/2007 Sb. uplatňovány po dobu životnosti výroben elektřiny, přičemž předpokládané doby životnosti pro jednotlivé kategorie obnovitelných zdrojů jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky č. 364/2007 Sb. Po dobu životnosti výrobny elektřiny, zařazené do příslušné kategorie podle druhu využívaného obnovitelného zdroje a data uvedení do provozu, se výkupní ceny meziročně zvyšují s ohledem na index cen průmyslových výrobců minimálně o 2 % a maximálně o 4 %, s výjimkou výroben spalujících biomasu a bioplyn.
U fotovoltaiky je doba stanovena na 20let. V té garanci doby tedy nedělají rozdíl mezi zeleným bonusem a výkupní cenou. Je také možno přejít od zeleného bonusu k výkupní ceně.
Pokud máte nějaké pochybnosti můžete se obrátit i přímo na ERÚ (Telefon: 564 578 666).

S pozdravem K.Murtinger

zkontrolováno: "*ba240409"