MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKI / odpověď

8.8.08 / dotaz č. 1785
Vážení,

poprosila bych o radu a vyjádření k věci, se kterou se potýkám a zatím jsem nenašla takovou odpověď, abych se dle ní mohla zařídil.

Můj problém.

Pře rokem jsem si koupila nový kotel Junkers.
Dříve jsem tady měla kotel MORA instalovaný před asi 14 lety.
Vytápěcí system byl tedy instalovaný také před těmi 14 lety.

Abych zvýšila úspory spotřeby tepla nechala jsem si nainatalovat na
funkční starou topnou soustavu termoventily s termohlavicí HEIMEIER .
Dříve jsem tady měla staré černé hlavice, které jsem dle potřeby
nastavila do určité polohy a kupodivu jsem měla v pokojích požadovanou
teplotu.

Instalace proběhla tak, , že byly staré kohouty pouze vyměněny za termoventily a termohlavice, potom systém znovu napuštěn a odvzdušněn.

S novými,úspornými vemtily jsem v minulé topné sezponě zjistla, že -
- nastavím-li podle jednoduchého návodu,( byl to vlastně pouze ochranný papírový obal na hlavici ) ventil, jehož čárka , stupeň značí
odpovídající teplotu na př. 20 °C tak ventil vůbec vlastně nereaguje.
Třemi teploměry jsem měřila teplotu v pokoji, přesáhla nastavenou
na termovetilu na všech třech teploměrech
až o 3 °C.

V jiném pokoji, kam svítí slunce a evidentně je pokoj přehřáty,
radiátor, ač má termoventil stále hřeje, tudíž dle mého
názoru ventil vůbec nepracuje .

Žádala jsem o vysvětlení firmu, která mi ventily instalovala.
Majitel velmi popuzeně reagoval, nic mi neřekl, spíš vyhoržoval, že
ventily odmontuje a dá je k reklamaci do prodejny, kde je koupil.

Laickým pohledem
Někde dočetla, že třeba systém nebyl firmou upraven pro nové ventily,
nebo nevím čím by mohlo být, že přetápím, ač tady mám naistalované
nové TERMOVENTILY.

Úspora žádná, proti předchozímu stavu, kdy tady byl obyčejný černý
kohout teplota mnohem vyšší -

Pátrám kde můžu, nic se mi nedaří zjistit, firma se se mnou vůbec nabaví, -

Mohli byste mi prosím k tomu něco poradit.

Potřebuji vědět, co s tím, kdo mi může a nebo musí v tom , aby instalace, která byla provedena oficielně odbornou firmou byla funkční a ne jen pro oko.

Blíží se nová topná sezona, ventily dle mého názoru nejsou funkční -
Kromě ceny, které jsem dala za instalaci a která se mi nyní zdá zbytečná je tady otázka - USPORA spotřeby energie

Můžete mi pomoci radou, vyjádřením ?

Děkuji
Děkujeme za Váš dotaz, k němuž uvádíme následující:

Možné příčiny lze spatřit:

- u radiátorů, které stále topí, může být pod kuželkou ventilu nečistota.
Vyčistit ventil je u mnoha výrobců možné bez vypouštění systémů, při použití speciálního nástroje (pokud Heimeier takový přípravek pro své ventily má).
Nečistota se tam obvykle dostane poté, kdy se na soustavě dělají zásahy a nedojde k jejímu dostatečnému propláchnutí, nicméně u starých rozvodů se toto holt někdy stává, ale jak uvádíme, dá se většinou opravit. Nebo se může skutečně jednat o špatný ventil resp. špatnou kuželku u ventilu - nutno vyměnit, ale kuželku je opět možné za pomoci speciálního přípravku vyměnit bez nutnosti vypouštění (předpokladem je, že ventily mají vyměnitelnou kuželku). Nebo může být špatná hlavice - tu pak jedině vyměnit, záruka však většinou bývá řádově 5 let, a tudíž by neměl být problém.

- rozdíl teplot v místnosti - je dáno konstrukcí hlavice, která měří teplotu pouze v jejím bezprostředním okolí, tzn. pokud na hlavici fouká studený vzduch např. přes netěsná okna nebo jí ovlivňuje chlad zdiva, pak skutečně nemusí přesně regulovat a v místnosti, dále od hlavice, může být teplota vyšší. Stejně tak, a to se stává častěji, v místnosti je teplota nižší, než uživatel chce, ale to je proto, že u hlavice je "mikroklima" teplejší. Zde bychom poradili nastavit jinou teplotu, podle uživatele a ne podle návodů nebo hlavice zkusit vyměnit (v rámci bytu vzájemně hlavice popřehazovat). Příčinou zde může být také nevhodná instalace což se také z prostorových důvodů někdy dělá, že se hlavice otočí směrem vzhůru či dolů, což je v rozporu s návodem od výrobce, a pak to nemůže pracovat zcela správně.

- jinak u rodinných domků si nemyslíme, že by bylo zcela nezbytné provádět hydraulické vyregulování na patě (u kotle), mělo by postačit případné doregulování přímo na ventilech, ale jako vhodné se většinou jeví instalovat čerpadlo s proměnnými otáčkami. V případě Vašeho dotazu si však myslíme, že čerpadlo bude součástí kotle, takže s tím se moc nenadělá

Z nastíněných možností je patrné, že příčin může být několik a nejlepší by provést místrní šetření. Jedno je však jisté, že by tazatelka měla měle dle Smlouvy o dílo danou instalaci reklamaovat u dodavatele a požadovat předání ve funkčním stavu.


Za Energy Consulting, o.s.
M. Škopek & P. Kříha

Zkontrolováno:
dovolím si doplnit odpověď o jednu podstatnou skutečnost. Pokud se nainstaluje termostatický ventil s hlavicí jen prostou výměnou za původní, pak je to zcela nedostatečné. Každá taková instalační firma by si měla zpracovat návrh hydronického vyvážení, tzn. že spočte tlakovou ztrátu média před vstupem do topného tělesa (to závisí na délce trubního úseku od zdroje, počtu ohybů, dimenzi atd.) a podle toho nastaví průtok v samotném ventilu tak, aby tlaková ztráta po takovém to nastavení byla na všech tělesech shodná. Jen tak má možnost hlavice správně plnit svoji funkci. Pokud se toto přednastavení samotného ventilu neudělá a je to plnoprůtokové, pak dochází k přetápění místností ap. Proto vám doporučuji požadovat po firmě návrh tohoto hydronického vyvážení a přenastavení ventilů.
"*ba280409"
Odpovídá:  Ing. Ph.D. Martin Škopek* - tisk