MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

18.8.08 / dotaz č. 1856
Dobrý den, jsem v období před realizací stavby RD. Rozhoduji se mezi stavebním řešením s použitím cihly 30 cm + 10 cm izolace polystyren nebo použití cihly 45 - 49 cm s tepelnou maltou a tepelnou omítkou. Který tento způsob je vhodnější i s ohledem na vznik plísní i dýchání celého domu (Jedná se o bugalov bez obytného podkroví o rozloze cca 140 m2) Děkuji za odpověď. Tschauder
Hezký den,

doporučuji Vám spolupracovat se stavebním projektantem, který by Vám měl v prvé řadě zajistit, že splníte požadavky i doporučení závazné
ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov-požadavky. Projektant by Vám měl provést zároveň vhodný návrh všech ostatních stavebních obvodových konstrukcí se zřetelem na zajištění tepelné stability objektu.

Co se týká Vámi uvažovaného stavebního řešení s použitím cihli a izolantu, je k 30 cm cihle (i když by byla teplně izolační) tl. 10-ti cm polystyrenu již nedostatečná s ohledem na budoucí vývoj cen energií. Doporučoval bych Vám tloušťku tepelné izolace zvýšit alespoň na 15 cm. Další z možností je provést nosnou konstrukci zdiva s tepelně izolačních cihel tl. 25 cm a k ní přidat 20 cm tepelné izolace. Tak se dostanete na požadovaný součinitel prostupu tepla pro pasivní domy (U= cca 0,14 W/m2K). V nejbližší době se totiž tato hodnota stane standardem pro novou výstavbu. Toho, že by dům nedýchal se bát nemusíte, protože vzniklou vlhkost musíte z interiéru odvětrávat pravidelným větráním (ručně nebo automaticky) a případná vlhkost ve zdivu by se měla i přes polystyren dostat ven, což by Vám měl prokázat výpočtem (jedná se o tzv. bilanci zkondenzované vlhkosti ve stavební konstrukci) právě projektant stavby.
Pokud bude konstrukce správně tepelně izolována, budou minimalizovány tzv. tepelné mosty, vyloučí se možný vznik rosného bodu vlivem nízké povrchové teploty v interiéru a nebezpečí plísní by mělo být zažehnáno.

S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník, energetický poradce ECČB

Zkontrolováno:
obecně bych se stavěl k názoru menší tloušťka nosné konstrukce a větší tloušťka izolantu, takže variantu s keramických tvárnic 44 + izolační omítku bych nedoporučoval.
"*ba280409"
Odpovídá:  Lubomír Klobušník* - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk