MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

26.8.08 / dotaz č. 1894
Dobrý den,
Dobrý den,
Bylo by možné u bungalovu 140 m2 spočítat přibližnou roční úsporu za energii použitou k vytápění? K vytápění bude použit plyn. Nevím jaké by bylo ekonomicky nejvhodnější stavební řešení. Jde mi o rozdíl mezi řešením cihla 45 cm a cihla 30 cm + izolant resp. tepelně izolační cihla 25 cm + 20 cm izolant.

Předem děkuji za odpověď.
Tschauder
Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz.

Přibližnou roční úsporu nákladů na vytápění určitě spočítat lze. Je však nutno vyjít z tepelně technického posouzení domu. U každé vytápěné budovy je celková tepelná ztráta rozdělena mezi jednotlivé ohraničující (obvodové) konstrukce, které tvoří obálku vytápěné části budovy. Musíme tedy vypočítat celkovou tepelnou ztrátu, jednotlivé podíly a celkovou roční spotřebu energie na vytápění. Ve výpočtu jsou pak variantně dosazeny konkrétní hodnoty tepelné izolace pro obě možnosti řešení obvodové stěny. Vámi požadovaný výpočet je možno provést v našem poradenském středisku. Jedná se o výpočet „Energetického průkazu ECČB“. Jistě je ale možno použít i jinou metodiku. Například lze postupovat podle výpočtu tepelných ztrát domu, který provádí projektant ústředního vytápění za použití příslušného výpočetního programu – opět bude proveden pro dvě varianty. V neposlední řadě je možno provést vyhodnocení dle metodiky výpočtu „Průkazu energetické náročnosti budovy“. Zde se však kromě vlastních stavebních vlastností budovy vyhodnotí i potřeby všech ostatních energií v domě.
Výpočet „Energetický průkaz ECČB“ by pro Váš účel jako informativní určitě postačil. Jedná se o poměrně přesné vypočtené hodnocení energetické náročnosti domu. Tepelná ztráta je vypočtena pro celek, nikoli pro jednotlivé místnosti. Podrobnější informace o rozsahu a výsledku tohoto výpočtu (obrázky výstupních formulářů) včetně potřebných podkladů naleznete na webových stránkách, včetně ceníku – jedná se o placenou službu, cena je paušální pro RD 750 Kč. Výsledek EP ECČB slouží především k orientaci majitele domu o tepelných ztrátách jednotlivých konstrukcí při plánování zateplení, novostavby nebo stavebních úprav domu.
Výpočet tepelné ztráty se provádí obálkovou metodou dle zapůjčené projektové dokumentace (možno poslat poštou včetně objednávky, nejlépe přinést osobně). Spotřeby tepla jsou spočteny dle běžně používaných výpočetních a fyzikálních vztahů. Součinitele prostupu tepla U se porovnávají s českou ČSN. Průkaz je vždy vypočtený na základě zapůjčených stavebních výkresů objektu (půdorysy, řezy, pohledy, situace) - měly by souhlasit dle skutečnosti a musí obsahovat podrobný popis jednotlivých konstrukcí - např. přesnou skladbu stěn, materiál, tloušťku izolací, u oken jejich hodnotu „U“. a pod. To vše jsou základní věci, které ovlivňují výsledek. Na základě těchto vstupů je proveden výpočet tepelného odporu všech ohraničujících konstrukcí. Výpočet se provádí pro objekt jako celek obálkovou metodou - to znamená, že se vychází z celkové plochy jednotlivých ohraničujících konstrukcí spočtených dle dokumentace - zvlášť se hodnotí plocha stěn, oken, stropů, podlah a pod. Výsledkem je pak celková tepelná ztráta objektu, členěná do ztráty prostupem pro tyto jednotlivé konstrukce a větráním. Dá se potom poznat, kde má dům slabiny, kde lze něco vylepšit, kam je nutno izolace ještě přidat. Tento výpočet se pak provede ještě jednou, pro alternativu se zateplením nebo na základě našeho doporučení, co by se mělo nebo mohlo vylepšit, nebo dle Vámi zvolené varianty. Znamená to, že pro stávající dům nebo návrh projektu spočteme současný stav a pak jednu variantu návrhu se zateplením, nebo vylepšením projektového návrhu. Výsledek pak dle Vašeho rozhodnutí s Vámi probereme na osobní hodinové poradě, která je zdarma a kde již mohou být doporučeny i vhodné typy materiálů. Telefonicky je možno domluvit zaslání výkresů a smlouvy na výpočet energetického průkazu poštou. Po provedení výpočtu Vám výsledek s písemným komentářem opět pošleme poštou a vrátíme zapůjčenou dokumentaci. Lepší je však jistě osobní konzultace.
Ing. Jiří Veselý, poradce ECČB.

Zkontrolováno:
z Vámi navržených variant se přikláním k cihle 30cm + 10 až 15 cm izolantu
"*ba280409"
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk