MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

20.8.08 / dotaz č. 1896
Dobrý den. Řeším momentálně zastínění oken u PD. Podle staré zástavby jsem si vždy říkal, že to jsou zbytečné starosti, ale mám už z jiných míst opačné zkušenosti. Obracím se na Vás(pan Libor Lenža) s prosbou, zda by jste mi neposlal náčrt úhlů,potažmo výšku zastínění od nadpraží a jeho vodorovnou délku kolmou na budovu v souvislosti s těmito úhly. Jak jsem vysledoval z dotazu dříve, zřejmě takový náčrt máte již hotový.
Děkuji Vám za ochotu, případně i za nějaké doplňující informace či odkazy. Přeji klidný den.
Biolek
Vážený pane,

srdečně Vás zdravím a děkuji za dotaz.

Máte pravdu v tom, že se jedná o mnohdy opomíjenou a přitom významnou skutečnost. Právě kontrola bilance slunečního záření v průběhu roku (stínění či naopak odstínění) prosklenných výplní stavebních otvorů vytváří jeden z důležitých prvků regulace mikroklimatu, ovlivnění schopnosti tepelné akumulace, zabránění přehřívání interiérů apod. V pasivních a nízkoenergetických domech to platí dvojnásobně.

Jelikož nemám v tuto chvíli k dispozici poznámky z odpovědi panu Javorskému, připravil jsem jednoduchou tabulku v Excelu, kterou můžete pro své potřeby využít - tabulku Vám posílám samostatně jako přílohu dalšího e-mailu. Do tabulky je potřeba zadat jen tři základní hodnoty.

Tabulka je velmi jednoduchá. Stačí zadat zeměpisnou šířku (postupně – stupně, minuty, vteřiny v buňkách pod sebou) – zeměpisné šířky vybraných měst jsou uvedeny v tabulce vedle - a délku překážky kolmé ke stěně (l) v metrech. Tabulka pod tím Vám automaticky propočte délky stínu pro 4 vybraná období (slunovraty, srpen a září). Algoritmus předpokládá přesnou orientaci stěny na jih. Pokud budete mít nějaké nejasnosti nebo problémy, klidně se ozvěte. Algoritmus můžete pro své potřeby volně používat.

Pro jistotu posílám výpočty pro velikost kolmé překážky 1 m:
V době maximální výšky Slunce nad obzorem (tedy o letním slunovratu) bude délka stínu od kolmé překážky směrem dolů činit 199 cm, v případě minimální výšky Slunce v době zimního slunovratu pak 30 cm.

Z dotazu vyplývá, že úskalí problematiky chápete, ale nedá mi, abych ještě neuvedl dvě věci. Za prvé: je vhodné konstruovat a navrhovat dům včetně interiéru a celé jeho orientace tak, aby se sluneční záření maximálně využilo v době, kde je to potřeba (tedy brzké jaro, pozdní podzim a zima). V těchto obdobích je Sluníčko v interiéru vesměs maximálně vítáno. Druhý problém je již uváděná skutečnost s možností přehřívání v letních měsících, kdy je naopak nutno sluníčku v pronikání do interiéru zabránit. Tady je nutno navrhnout pevné konstrukce tak, aby bylo dosaženo dobrého kompromisu mezi oběma polohami, nebo dům vybavit pohyblivými zástiny (venkovní žaluzie, rolety, slunolamy apod.).

Snad jsem na nic důležitého nezapomněl a zaslaná tabulka Vám poslouží k vašemu účelu. Budete-li mít jakýkoliv další dotaz, klidně se ozvěte.

S pozdravem


Ing,. Libor Lenža,energetický poradce EKIS MPO ČR
Regionální energetické centrum, o. p. s.

Zkontrolováno: "*ba280409"
Odpovídá:  Ing. Libor Lenža* - tisk