MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

21.8.08 / dotaz č. 1921
Dobrý den, obrátila se na nás jako na majitele pozemku spol. ČEZ Distribuce s žádostí o zřízení věcného břemene pro ČEZ. Můžeme zřízení věcného břemene odmítnout?
Vážená paní,
tohle je otázka spíše pro právníka než pro energetického poradce. V Energetickém zákoně je nicméně v § 59 (2) napsáno:
Provozovatel distribuční soustavy je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odstavci 1 písm. d), e), a to smluvně s vlastníkem nemovitosti; v případě, že vlastník není znám nebo určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním, vydá příslušný vyvlastňovací úřad na návrh provozovatele distribuční soustavy rozhodnutí o zřízení věcného břemene.
Pokud se nedohodnete, pak nejspíš nastoupí výše zmíněný Vyvlastňovací úřad , který (zřejmě podle zákona č. 184/2006 Sb viz též http://business.center.cz/business/pravo/zakony/vyvlastneni/cast5.aspx ) vás k tomu může (nebo nemusí) donutit. Hodně bude záležet na tom jak silný je ten "veřejný zájem", nepomůže ale asi to jen tak odmítnout.
Rozhodně ale se zeptejte nějakého právníka, tohle opravdu není můj obor.
S pozdravem K.Murtinger

Komplexní a srozumitelný text týkající se problémů s vyvlastňováním je třeba v tomto letáku:
http://www.eps.cz/en/php/eps.data/data.down/vyvlastneni.pdf
Karel Srdečný

Zkontrolováno: "*ba300409"
Odpovídá:  -
Téma:  Legislativa
tisk